AA
Link tussen kunstmatige zoetstoffen en metabole stoornissen

In 2013 bracht EFSA een rapport uit over de veiligheid van aspartaam naar aanleiding van het groeiend wantrouwen tegenover deze kunstmatige zoetstof. In dit rapport stelde EFSA dat het gebruik van aspartaam volledig veilig is, met uitzondering voor patiënten met de aandoening phenylketonuria (PKU).

Naar aanleiding van verder wetenschappelijke onderzoek (zoals die van het Israëlisch Weizmann Institute, verschenen in Nature in 2014), groeide de belangstelling voor de gevolgen van kunstmatige zoetstoffen (zoals sucralose, sacharine en aspartaam) op menselijke metabole processen. Zo zouden er stoornissen kunnen ontstaan zoals diabetes en obesitas. Het onderzoek van het Weizmann Institute wees op nadelige effecten van de zoetstoffen bij dierlijke actoren, waarbij men ontdekte dat de samenstelling van de darmflora van de dieren wijzigde, wat op zijn beurt kan leiden tot tekenen van suikerziekte. In 2013 trokken wetenschappers gelijkaardige conclusies voor humane actoren (Pepino et all., 2013). Hierdoor groeit de twijfel of zoetstoffen zoals aspartaam wel zo veilig en gezond zijn zoals eerder werd vastgesteld.

1. In oktober 2013 liet de Commissie in antwoord op de parlementaire vraag E-009789-13 weten dat ze deze kwestie zouden opvolgen. Hoe verloopt deze follow-up?

2. Heeft EFSA het dossier heropend en verder onderzoek gedaan naar de gevaarlijke effecten van kunstmatige zoetstoffen voor menselijke metabole processen?

3. Wat zijn de conclusies en waar kunnen we deze vinden?

Antwoord van Commissaris Andriukaitis

op 22 december 2015

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 257/2010 is de EFSA op dit ogenblik bezig met de herbeoordeling van alle toegestane levensmiddelenadditieven. De Commissie blijft deze herbeoordelingen op de voet volgen en zal indien nodig op basis van de resultaten in de wetenschappelijke adviezen van de EFSA passende maatregelen voorstellen, zoals uiteengezet in haar antwoord op parlementaire vraag E-009789/2013.

In december 2013 heeft de EFSA geconcludeerd dat aspartaam (E 915) bij de huidige innameniveaus veilig is. Aspartaam mag verder worden gebruikt met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden voor zoetstoffen, d.w.z. voor de productie van levensmiddelen met verminderde verbrandingswaarde of levensmiddelen zonder toegevoegde suikers, zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenadditieven.

De herbeoordeling van de andere zoetstoffen zal naar verwachting tegen het einde van 2020 zijn afgerond.

Daarom is de Commissie in dit stadium niet voornemens in het kader van de EU-wetgeving inzake levensmiddelenadditieven nog verdere actie te ondernemen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?