AA
Is het einde van dierenproeven nabij?

In het kader van richtlijn 2010/63 beloofde de Commissie een studie tegen november 2017 die zou duidelijkheid geven over de haalbaarheid om te stoppen met levende dieren te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Intussen blijkt dat vele lidstaten andere maatregelen uit de richtlijn ook nog niet hebben omgezet in nationale wetgeving.

In januari stuurde ik samen met 28 collega’s een brief naar Commissaris Vella om hem hierop aan te spreken.

Daar kwam dit antwoord op.

De Commissie belooft veel extra onderzoek in 2019, maakt melding van een publieke raadpleging waarvan de resultaten momenteel geanalyseerd worden. En wat de omzetting in nationale wetgeving betreft verwacht de Commissie tegen 2018 rapportage van de lidstaten hierover.

Niet dat de brief op zich veel informatie bevat, het lijkt erop dat we de Commissie wakker gehouden hebben. Hun website is intussen terug ‘up to date'.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?