AA
Invoer van paardenvlees uit Canada - vraag 1668/17

De uitvoeringsverordening van de Commissie (EU) 2016/1832 trad op 28 februari 2017 in werking. Een van de bepalingen van deze verordening verlangt dat paarden uit de VS zes maanden in Canada blijven alvorens te worden geslacht. Onafhankelijk onderzoek door ngo's als TSB en AWF heeft aan het licht gebracht dat de omstandigheden in een Canadese paardenwei ver beneden de EU-dierenwelzijnsnormen blijven. De paarden staan dicht op elkaar in smerige omstandigheden, zonder beschutting tegen het weer, terwijl de nodige veterinaire zorg en verzorging van de hoeven nagenoeg geheel ontbreken, gewonde of zieke paarden vaak aan zichzelf worden overgelaten om te sterven, en pasgeboren veulens onverzorgd blijven.

Vallen de paardenweiden van het Bouvry-abattoir in Canada onder de werking van Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad waar het gaat om de verzorging en onderbrenging van paarden?

Welke waarborgen denkt de Commissie in te voeren voor het welzijn van paarden die ingevolge de nieuwe EU-verordening nu zes maanden in een Canadese paardenwei moeten doorbrengen?

Anwoord van Commissaris Andriukaitis

De voorschriften van Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad inzake de bescherming van dieren bij het doden zijn van toepassing bij dieren in slachthuizen vanaf het moment dat zij daar aankomen tot zij worden gedood. Slachthuizen buiten de EU moeten voor de uitvoer van vlees naar de EU voldoen aan voorschriften die ten minste gelijkwaardig zijn aan die van Verordening 1099/2009 van de Raad. Veehouderij, transport vóór het slachten en de weidegronden van het abattoir — met inbegrip van het Bouvry-abattoir — waar de dieren gedurende een bepaalde periode worden gehouden zoals bedoeld in de vraag, vallen niet onder de verordening en maken geen deel uit van de invoervoorschriften.

De verantwoordelijkheid voor het toezicht op en de controle van de uitvoering van de normen inzake dierenwelzijn in Canada ligt niet bij de Commissie, maar bij de bevoegde Canadese instanties. De huidige veterinaire overeenkomst tussen de EU en Canada alsook de brede economische en handelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA) waarin de veterinaire overeenkomst is opgenomen, stellen de EU en Canada in staat om regelmatig informatie uit te wisselen over diverse aspecten van het dierenwelzijn.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?