AA
IAO-normen bij EIB-interventies


Welke concrete voorstellen heeft de Commissie om de naleving van de normen van de Internationale Arbeidsorgansatie (IAO) bij interventies van de Europese Investeringsbank (EIB) te verbeteren, respectievelijk op besluitvormings- en projectniveau?
Is er overleg geweest met de vakbeweging als een betrokken partij uit het maatschappelijk middenveld? Indien ja, op welke manier werd rekening gehouden met de voorstellen van de vakbeweging of hoe zal dit in de toekomst gebeuren?

Antwoord van Commissaris Katainen

De Commissie herinnert eraan dat de Europese Investeringsbank (EIB) als financieringsinstelling van de EU rechtstreeks gebonden is aan het  EU-Handvest van de grondrechten, een instrument dat overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 51, lid 1, van het Handvest dezelfde juridische waarde heeft als een EU-Verdrag. Bovendien bevat de verklaring van de Europese Investeringsbank (EIB) over sociale en milieunormen (2009) duidelijke bepalingen over de naleving van de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Ook het duurzaamheidsverslag 2014 van de EIB is gewijd aan normen op het gebied van arbeid, gezondheid op het werk en volksgezondheid, veiligheid en beveiliging.

Het verheugt de Commissie dat de EIB en de IAO in 2015 hebben besloten hun onderlinge samenwerking op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken te versterken en uit te breiden.

Met name met betrekking tot het recht op collectieve onderhandelingen en vrijheid van vereniging wijst de Commissie erop dat de EIB de ontwikkeling van een goed beheer van werknemersrelaties bevordert en dat promotors van EIB-projecten verplicht zijn overleg te plegen en samen te werken met werknemers en de organisaties die hen vertegenwoordigen, en de collectieve arbeidsovereenkomsten moeten naleven.

Voorts heeft de EIB de afgelopen jaren een nauwe samenwerking tot stand gebracht met de vakbeweging door middel van speciale bijeenkomsten en evenementen zoals:

  • raadplegingen van vertegenwoordigende instanties van de vakbeweging over de herziening van sociale en milieunormen (workshop juni 2013),
  • vakbondsevenementen waarop sprekers van de EIB voorschriften en bepalingen van het duurzaamheidskader van de EIB komen toelichten,
  • jaarlijkse seminars van de bank, met de raad en het maatschappelijk middenveld, waarop ook vakbondsvertegenwoordigers worden uitgenodigd.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?