AA
Het uitblijven van bijkomend onderzoek naar het zoetmiddel stevioside (Schriftelijke Vraag E-6265/08)

Op 6 juli 2007 heeft de Commissie in een antwoord op parlementaire vraag E-2950/07 gezegd dat het de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft gevraagd om extra onderzoek naar de veiligheid van stevioside.

Tot op vandaag zijn door het EFSA geen stappen ondernomen in die richting. We zijn bijna anderhalf jaar later.

Elke dag gebruiken reeds 164 miljoen mensen in Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland stevioside, zonder schadelijke effecten.

– Weet de Commissie dat het EFSA geen werk maakt van extra onderzoek naar de veiligheid van stevioside?

Zo ja, weet de Commissie waarom het EFSA hier geen werk van maakt?

Zo nee, is de Commissie van plan om het EFSA aan te sporen om hier werk van te maken, aangezien het een belangrijke kwestie is?

– Waarom houdt de Commissie de toelating in de Europese Unie zo hardnekkig tegen nu de wetenschap onverdeeld garandeert dat stevioside veilig is?

– Zou de Commissie kunnen zeggen of de suikerlobby probeert te verhinderen dat een natuurlijk plantenextract grote gezondheidsproblemen en -kosten vermindert?

Zo ja, is de gezondheid van burgers niet belangrijker?

Zo nee, wat is er dan wel aan de hand?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS VASSILIOU (op 15 december 2008)

Sinds juli 2007 heeft het directoraat-generaal Gezondheid en consumenten in totaal drie verschillende aanvragen om toelating van steviolglycosiden (stevioside) als zoetstof volgens Richtlijn 94/35/EG . ontvangen. De Commissie had de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) aanvankelijk verzocht om op basis van de ingediende nieuwe gegevens tegen eind december 2008 advies uit te brengen over de veiligheid van steviolglycosiden.

De EFSA deelde de Commissie mee dat zij op basis van de drie aanvragen een gecombineerde beoordeling van steviolglycosiden zal uitvoeren. Wegens de werklast van het panel voor levensmiddelenadditieven en aan levensmiddelen toegevoegde bronnen van voedingsstoffen (ANS-panel) en meer in het bijzonder het belang van de tot mei 2009 durende beoordeling van bronnen van voedingsstoffen en de herbeoordeling van levensmiddelenkleurstoffen die prioriteit heeft, was de EFSA evenwel genoodzaakt om de beoordeling van steviolglycosiden uit te stellen tot maart 2010.

De Commissie kan het geachte Parlementslid verzekeren dat de suikersector geen enkele rol heeft gespeeld en evenmin heeft geprobeerd te voorkomen dat steviolglycoside als zoetstof wordt toegelaten.

Als de EFSA een gunstig advies over de veiligheid van de stof uitbrengt, zal de Commissie onmiddellijk voorstellen om de communautaire lijst van zoetstoffen aan te passen zodat het gebruik van steviolglycosiden als zoetstof wordt toegestaan.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?