AA
Het CARAPAX-project - Eindbestemming van de structuurfondsen - Schriftelijke Vraag E-4504/09

In 1989-1991 financierde de Commissie in het kader van de voormalige MEDSPA-programma's een internationaal project voor het behoud van de mediterrane schildpadden met ca 62.000 euro. Het project "CARAPAX" bevindt zich in Italië, in Toscane te Massa Marittima. De uitvoerder was de Belgische internationale RANA Group VZW (Groepering voor studie en bescherming van reptielen en amfibieën in de natuur). Het project was zeer succesvol, zowel naturalistisch als wetenschappelijk als qua publieke betrokkenheid en werd als beste faunaproject door de EC gewaardeerd.

Het project beschermt het behoud van de biodiversiteit, meer bepaald de herpetofauna en vooral de zeer sterk bedreigde schildpadden. Sinds 1994 bouwde CARAPAX tevens een succesvol ooievaarsproject uit om de oude ooievaarsroute boven Italië te herstellen. Dit project telt momenteel een kolonie van 33 stationaire ooievaars (grootste kolonie in Italië), dit jaar met een broedresultaat van 37 jongen die uitvlogen, vorig jaar 34 en reeds verschillende meldingen van in Toscane en daarbuiten broedende koppels waarvan 1 vogel in het verleden in het CARAPAX-project geboren was.

Momenteel probeert de lokale Comunita Montana, in opdracht van het Toscaans gewest, het centrum over te nemen en riskeert 20 jaar succesvol opgebouwd werk te worden vernietigd.

De hele hetze met de lokale politiek draait om het al dan niet legaal verbreken van een huurcontract van 35 jaar tussen RANA en de Comunita Montana; een dispuut dat door de rechtbank beslecht zal worden in januari 2010. De basis van de contestering door de Comunita Montana is dat RANA de door de Commissie vrijgemaakte structuurfondsen niet voor de restauratie van de gebouwen van CARAPAX gebruikt heeft. RANA heeft deze structuurfondsen echter nooit ontvangen. Het gaat om de structuurfondsen R.CEE 2052/93 voor de provincie Grosseto (Toscane) doelstelling 5B.

Uit een brief van de EC blijkt dat deze fondsen wel werden vrijgemaakt SPECIFIEK voor CARAPAX (dus RANA).

Wat is er met die fondsen gebeurd? Betaalde de Commissie via de Italiaanse staat, het Toscaanse gewest? Hoe kan de Comunita Montana eindbestemmeling zijn van fondsen die voor CARAPAX, c.q. RANA bestemd waren?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS FISCHER BOEL (op 27 oktober 2009)

Wat de eerste vraag betreft: volgens de inlichtingen die werden verstrekt door de regio Toscane werd het CARAPAX-project gefinancierd met een bijdrage van 500 000 ecu in het kader van het operationele programma voor de Toscaanse gebieden die in de programmeringsperiode 1988-1993 vielen onder doelstelling 5 b), maatregel 1.8 voor de instandhouding en de valorisatie van natuurlijke hulpbronnen en het milieu. De fondsen werden aangewend voor structurele werkzaamheden in de buurt van Massa Marittima (Grosseto) om de instandhouding en de voortplanting van schildpadden en het onderzoek naar deze dieren mogelijk te maken, alsook voor het moderniseren en het verbouwen van bestaande gebouwen tot een laboratorium, een kantoor, een documentatiecentrum en een bezoekerscentrum.

Wat de betaling voor het project betreft: de Commissie heeft de regio Toscane via de Italiaanse regering vergoed na de ontvangst van het desbetreffende verzoek om betaling. Uit hoofde van het nationale en communautaire recht zijn de Italiaanse autoriteiten verantwoordelijk voor de rechtmatigheid en de controle van de uitgaven.

Overeenkomstig de bovengenoemde maatregelfiche 1.8 van operationeel programma 5 b) 1988-1993 dienden de maatregelen in het kader van het CARAPAX-project te worden uitgevoerd door de 'Commmunità Montana delle Colline Metallifere', dankzij een terbeschikkingstelling door de regio Toscane, die de eigenaar is van het domein en de gebouwen. De maatregelenfiche wijst "lokale overheden" aan als de eindbegunstigden. Daarom is de 'Communità Montana' de eindbegunstigde van de fondsen „Ÿ en niet de voorzitter van het CARAPAX-centrum, zoals door het geachte Parlementslid werd aangegeven.

Het rechtsgeschil tussen de voorzitter van het centrum en de Toscaanse lokale overheden zal worden beslecht door de nationale rechterlijke instanties.

Volgens de inlichtingen die werden verstrekt door de regio Toscane, zal de Comunità Montana in elk geval de milieuactiviteiten van het centrum voortzetten en zo de verdere ontwikkeling ervan waarborgen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?