AA
Herziening van Verordening (EG) nr. 2003/2003 inzake meststoffen - vraag 7855/2015


De Europese Commissie is bezig met een herziening van Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 inzake meststoffen . Nog dit jaar worden de eerste voorstellen gepresenteerd aan het Europees Parlement.
1.    Wanneer zal de Europese Commissie haar voorstellen bekend maken aan het Europees Parlement?
2.    Zal dit voorstel van de Europese Commissie een einde maken aan het onderscheid dat er momenteel bestaat tussen "EG-meststoffen" en "nationale meststoffen"?
3.    Zal er een aparte categorie worden gecreëerd voor "biostimulants" (zoals onder andere humuszuren) en zal silicium (Si) worden opgenomen in de lijst van essentiële nutriënten?

Antwoord van Commissaris Bieńkowska

De Commissie werkt momenteel aan een voorstel tot herziening van de meststoffenverordening, waarbij onder meer de door het geachte Parlementslid vermelde aspecten worden beoordeeld. Het voorstel tot herziening maakt deel uit van het pakket circulaire economie.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?