AA
Geluidshinder ten gevolgen van luchtverkeer: welke stappen neemt de Commissie?

Op 16 april 2015 werd Verordening (EU) nr. 598/2014 goedgekeurd. Artikel 1 bepaalt dat maatregelen  ter beperking van geluidshinder voor omwonenden van luchthavens moeten worden genomen „overeenkomstig de evenwichtige aanpak”.

Uit het antwoord van de Commissie op vraag E-003435/2006 blijkt dat de Commissie de intentie had om milieu-effectenbeoordelingen te verrichten die de voordelen, kosten en gevolgen van bepaalde maatregelen  ter beperking van geluidshinder moesten evalueren.

  1. Hoe weegt de Commissie, bij de toepassing van deze „evenwichtige aanpak”, de economische sectorale belangen van de luchtvaartsector af tegen de belangen voor de gezondheid van de omwonenden van een luchthavengebied?
  2. Zijn er reeds klachten geweest vanuit de luchtvaartsector of burgergroepen waarbij de Commissie deze evenwichtige aanpak heeft toegepast en kan de Commissie in volledige transparantie haar afweging openbaar maken in alle zaken waarbij het principe werd toegepast?
  3. Wat zijn de uitkomsten van deze milieu-effectenbeoordelingen die in 2007 en 2009 hebben plaatsgevonden?
Antwoord van Commissaris Bulc

Bij Verordening (EU) nr. 598/2014 is een procedure vastgesteld die de bevoegde instanties moeten volgen bij de besluitvorming over geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen. Volgens deze regels moeten zij de kosteneffectiviteit beoordelen, maar mogen ook een kosten-batenanalyse maken. In de bijlagen bij de verordening worden de parameters gegeven waarmee de autoriteiten rekening moeten houden bij het nemen van dergelijke besluiten. De Commissie voert zelf geen milieueffectbeoordelingen uit in het kader van deze verordening.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?