AA
Fytosanitaire certificering voor geïmpregneerd hout - vraag 9815/2015

Richtlijn 2000/29 bepaalt dat bepaalde houtsoorten die geïmporteerd worden naar de EU over een fytosanitair certificaat moeten beschikken. Om een dergelijk attest te verkrijgen moet het hout een 'heat treatment' (HT) ondergaan. Deze behandeling is belangrijk om de verspreiding van ziektes, schimmels en invasieve exoten binnen de EU tegen te gaan. Wanneer echter geïmpregneerd hout vanuit de VS naar de EU wordt geëxporteerd, moet het ook een dergelijke HT ondergaan. Dit terwijl het impregneren minstens een evenwaardige bescherming biedt tegen het verspreiden van ziektes, schimmels en invasieve exoten. In de VS hanteert men een HS code 4407100102 – 'Wood treated with paint, stain, creosote or other preservative'. Binnen de EU komt dit overeen met code 440310 . Deze code vereist echter nog steeds een fytosanitair certificaat met bijhorende HT.
1.    Welke redenering gaat er schuil achter de verplichting om geïmpregneerd hout ook nog een HT te laten ondergaan alvorens het geïmporteerd mag worden naar de EU?
2.    Biedt deze HT een extra bescherming ten opzichte van impregnatie?
3.    Indien HT geen extra bescherming zou bieden ten opzichte van impregnatie, is de EC dan bereid om de vereiste van een fytosanitair certificaat voor hout dat geïmporteerd wordt onder goederencode 440310 te herzien?

Antwoord van Commissaris Andriukaitis

1. – 2. De fytosanitaire wetgeving van de EU  vereist warmtebehandeling van hout dat uit derde landen in de EU wordt ingevoerd omdat de doeltreffendheid ervan tegen quarantaineorganismen die verband kunnen houden met hout wetenschappelijk bewezen en internationaal erkend is. Tot dusver is niet wetenschappelijk bewezen dat impregneren of andere vormen van chemische behandeling even doeltreffend zijn tegen verschillende soorten quarantaineorganismen als warmtebehandeling. Tegen deze achtergrond dient de vereiste warmtebehandeling niet als een bijkomende maar als de voornaamste behandeling van ingevoerd hout te worden gezien, waardoor het gegarandeerd vrij is van de desbetreffende EU-quarantaineorganismen. Momenteel is impregneren in het kader van de fytosanitaire regeling van de EU niet verplicht als behandeling voor hout.

3. Zoals hierboven uiteengezet en in tegenstelling tot impregneren, garandeert warmtebehandeling de vereiste fytosanitaire bescherming tegen quarantaineorganismen die verband houden met hout. De EU-wetgeving1 voorziet evenwel in de mogelijkheid om chemisch impregneren onder druk met een specifiek product  toe te laten als alternatieve behandeling van hout, zodra het wetenschappelijk bewezen zal zijn dat een dergelijke behandeling hetzelfde beschermingsniveau biedt als warmtebehandeling. Tot dusver is een dergelijke behandeling of product echter niet beschikbaar.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?