AA
Europese Commissie onderzoek (nr. 39824) over het vrachtwagenkartel - vraag 15881/2015

In januari van 2011 heeft de Europese Commissie bevestigd dat zij een onderzoek (nr. 39824) gestart was en dat zij onaangekondigde inspecties had verricht in de panden van bedrijven die actief waren in de vrachtwagenindustrie (MEMO/11/29). De Commissie gaf aan dat zij redenen had om te geloven dat er bedrijven in de vrachtwagenindustrie waren die de fundamentele "antitrust"-regels hadden geschonden door middel van de creatie van kartels, concurrentiebeperkende praktijken en/of het misbruik van een dominante marktpositie (artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).
Vervolgens verklaarde de Commissie, in oktober 2014, dat zij een aantal specifieke producenten van zware en middelzware vrachtwagens verdacht van deelname aan een kartel (IP/14/2002). Als gevolg werden door de Commissie punten van bezwaar naar deze producenten gestuurd. De Commissie was toen van mening dat deze specifieke vrachtwagenproducenten hun prijsbeleid hadden gecoördineerd in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zou een schending zijn van artikel 101 van het Verdrag en artikel 53 van de Overeenkomst betreffende de EER.
1.    Wat is de stand van zaken van dit onderzoek?
2.    Wanneer kunnen we een uitspraak verwachten van de Europese Commissie?

Antwoord van Commissaris Vestager

Op 20 november 2014 heeft de Commissie een aantal producenten van zware en middelzware vrachtwagens meegedeeld dat ze hen verdenkt van deelname aan een kartel, een inbreuk op de EU-mededingingsregels.

De mededeling van punten van bezwaar – die niets zeggen over de uitkomst van het onderzoek – wordt gevolgd door een aantal procedurele stappen die noodzakelijk zijn voordat de Commissie enig definitief standpunt kan innemen dat het recht van verweer van de belanghebbenden volledig eerbiedigt. De Commissie kan in dit stadium niet aangeven wanneer haar besluit kan worden verwacht.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?