AA
EMODE — een nieuw, gebruiksvriendelijk, wetenschappelijk systeem voor soortenbeoordeling (parlementaire vraag E-9291/2014)

In de EU worden duizenden diersoorten legaal als huisdieren verhandeld. De enorm grote verscheidenheid aan soorten leidt ertoe dat er aan kostbare en veelal onhaalbare voorwaarden moet worden voldaan op het gebied van toezicht op de handel en het dierenwelzijn, de bescherming van de menselijke gezondheid tegen exotische ziekteverwekkers en het voorkomen van de verspreiding van invasieve uitheemse soorten.

In België is een „positieve lijst" voor zoogdieren opgesteld met de 42 soorten die particulieren mogen houden. Volgens de Belgische regering zijn daardoor de illegale handel en het aantal dieren in een dierenasiel verminderd.

1. Is de Commissie bereid positieve lijsten naar Belgisch voorbeeld te bevorderen en andere lidstaten het Belgische model als „beste praktijk" voor te houden?

Er is onder de naam EMODE een nieuw, gebruiksvriendelijk, wetenschappelijk systeem voor soortenbeoordeling ontwikkeld waarmee kan worden bepaald welke soorten beter geschikt zijn als huisdier.

2. Gaat de Commissie EMODE, naast andere beschikbare systemen, bevorderen als hulpmiddel voor de opstelling van positieve lijsten?

*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS VELLA (op 14 december 2014) ***

1. De EU-verordering (1) inzake invasieve uitheemse soorten (IUS) zal op 1 januari 2015 in werking treden. De verordening geeft voorrang aan maatregelen op het gebied van voor de Unie zorgwekkende IUS. Deze soorten mogen niet opzettelijk in de Unie worden binnengebracht, worden gehouden of gekweekt (ook niet in een gesloten omgeving), worden vervoerd, in de handel worden gebracht, worden gebruikt of uitgewisseld, worden toegestaan zich voort te planten of worden vrijgelaten in het milieu. De lidstaten kunnen aanvullende regels die verder gaan dan de EU-lijst, waaronder de positieve lijsten voor huisdieren, behouden of vaststellen op voorwaarde dat dit verenigbaar is met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Zij zullen in staat zijn deze maatregelen te bespreken in een gerichte deskundigengroep.

2. Instrumenten zoals Emode kunnen nuttig zijn voor de bewustmaking op het gebied van dierenwelzijn, volksgezondheid en veiligheidsoverwegingen in verband met huisdieren, maar op dit moment heeft de Commissie geen plannen om deze te bevorderen.

(1) Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?