AA
De verenigbaarheid van het akkoord tussen de EU en Turkije met het beginsel van non-refoulement

Volgens het Syrische observatiecentrum voor de mensenrechten zijn bij pogingen om een veilig heenkomen te zoeken in Turkije zestien Syrische vluchtelingen, waaronder drie kinderen, omgebracht door Turkse grenswachten.

De Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen (UNHCR) heeft de aanhoudende tekortkomingen van de procedurele voorwaarden en de opvangvoorzieningen in Turkije en Griekenland onder de aandacht gebracht en heeft erop gewezen dat in Griekenland, waar vanwege de sluiting van de grenzen op de Balkanroute en het falende herplaatsingsmechanisme van de EU gedwongen grote aantallen vluchtelingen moeten worden opgevangen, tal van aspecten van het opvangstelsel voor personen die om internationale bescherming verzoeken, nog altijd ontbreken of niet functioneren.

In Zuid-Turkije werkzame onderzoekers van Amnesty International hebben verklaringen van Syriërs verzameld waaruit blijkt dat familieleden, waaronder niet-begeleide minderjarigen, het land zijn uitgezet, hetgeen in strijd is met het internationaal recht.

Peter Sutherland, de speciale vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de VN voor internationale migratie en ontwikkeling, heeft het akkoord tussen de EU en Turkije als onwettig aangemerkt, omdat het uitzetten van migranten en vluchtelingen zonder eerst hun asielaanvraag in behandeling te nemen een schending inhoudt van het internationaal recht.

Hoe motiveert de Commissie, in het licht van deze omstandigheden, haar standpunt dat het  terugsturen van migranten naar Turkije verenigbaar is met het beginsel van non-refoulement, dat bindend is voor de Europese Unie?

 

Antwoord van Commissaris Avramopoulos

 

In de verklaring EU-Turkije van 18 maart 2016 staat uitdrukkelijk dat de EU en Turkije bij de uitvoering van de verklaring alle migranten zullen beschermen overeenkomstig de toepasselijke internationale normen en met inachtneming van het beginsel van non-refoulement. Bovendien heeft Turkije schriftelijk verzekerd dat alle Syriërs en niet-Syriërs die in Turkije om internationale bescherming verzoeken nadat zij op of na 20 maart 2016 op irreguliere wijze via Turkije zijn overgestoken naar de Egeïsche eilanden en op of na 4 april 2016 zijn  teruggebracht naar Turkije, bescherming zullen genieten overeenkomstig de internationale normen en conform respectievelijk de Turkse verordening inzake tijdelijke bescherming en de wet inzake vreemdelingen en internationale bescherming. 

Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, waren tot en met 15 juni 2016, toen de Commissie het tweede voortgangsverslag over de uitvoering van de verklaring presenteerde, 462 personen die de Egeïsche eilanden op irreguliere wijze via Turkije sinds 20 maart 2016 hadden bereikt, vanuit Griekenland naar Turkije  teruggebracht. Onder hen waren 31 Syriërs die vrijwillig  terugkeerden; geen van hen werd door Turkije in strijd met het beginsel van non-refoulement gedwongen naar Syrië terug te keren.

De Commissie heeft er echter kennis van genomen dat internationale ngo's recentelijk hebben gemeld dat er Syriërs in strijd met het beginsel van non-refoulement zijn  teruggebracht naar Syrië. Zij heeft deze aantijgingen aangekaart bij de Turkse autoriteiten, die deze van de hand wezen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?