AA
Automatische blokkering van vreemde inktcartridges

Printerfabrikant HP bevestigt dat HP-printers die niet voorzien zijn van een originele HP-cartridge, niet meer werken. Sinds 13 september 2016 kunnen mogelijk miljoenen consumenten geen alternatieve, huismerkcartridges meer gebruiken voor hun HP-printer. Het blijkt om een voorgeprogrammeerde datum te gaan – waarop de printers blokkeerden – die werd ingebouwd in een update die is ontwikkeld in 2015 en uitgevoerd in maart 2016. De vraag blijft nu of dit voor alle HP-printers zal gelden. In eerdere parlementaire vragen kwam deze materie ook reeds aan bod, en toen bleek dat er een lage waarschijnlijkheid bestond van een inbreuk op het EU-mededingingsrecht. Echter, naar aanleiding van de blokkering sinds 13 september 2016 durven we hieraan te twijfelen.

  1. Is de Commissie op de hoogte van deze nieuwe ontwikkeling?
  2. Is de Commissie van oordeel dat deze blokkering, en het bijgevolg verplicht worden van het kopen van (dure) originele HP-cartridges wanneer men een HP-printer wil gebruiken, indruist tegen het mededingingsrecht in de EU?
  3. Welke stappen zal de Commissie ondernemen om deze praktijken op te helderen?

 

Antwoord van Commissaris Vestager

De Commissie is op de hoogte van het incident dat het geachte Parlementslid beschrijft. Inmiddels heeft de Commissie vernomen dat HP zich publiekelijk heeft verontschuldigd voor het incident en dat de onderneming op haar website heeft aangekondigd dat zij op 12 oktober 2016 een optionele firmware-update heeft gereleased. Hiermee wordt de dynamische beveiligingsfunctie verwijderd die via de eerste automatische software-update was meegeleverd. Bovendien blijken diverse onafhankelijke producenten van inktpatronen al te hebben gereageerd en ofwel een HP-beveiligingschip te hebben toegevoegd of hun eigen chips zo te hebben aangepast dat hun patronen blijven functioneren.

Wat eventuele inbreuken op het EU-mededingingsrecht betreft, HP lijkt eenzijdig te hebben gehandeld wat betreft de software-update. Bij eenzijdig handelen kan er van misbruik van een machtspositie in de zin van artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie alleen sprake zijn indien HP ook daadwerkelijk dit soort positie heeft.

Volgens de rechtspraak waarnaar de Commissie in haar eerdere antwoord verwees, mag niet automatisch worden geconcludeerd dat HP dit soort machtspositie heeft. De vraag of dat het geval is, kan alleen worden beantwoord na een gedetailleerde analyse van de betrokken markten. In haar jongste onderzoek naar de markten voor inktprinters is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de kans klein was dat een inbreuk op het EU-mededingingsrecht kon worden aangetoond (zie zaak AT.39391 - Printers (klacht EFIM), bevestigd door het Hof van Justitie met zijn arrest in zaak C-56/12 P).

Binnen deze context zal de Commissie deze markten verder blijven monitoren.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?