Parlementaire tussenkomsten

AA
Visserijovereenkomst EU-Marokko - debat
Ik heb tegen de verlenging van de visserijovereenkomst EU-Marokko gestemd, omdat de Westelijke Sahara geen deel uitmaakt van Marokko. Vissen in Saharaanse wateren schendt het internationaal recht. Gebruikmaken van een bilateraal akkoord om te vissen in de wateren van de Westelijke Sahara druist in tegen het internationaal recht. Bovendien wordt de visserij in de bezette Westelijke Sahara strikt gecontroleerd door de Marokkaanse veiligheidsdiensten, en niet door de Saharawi-bevolking. Buiten het vaststaand feit dat deze overeenkomst het internationaal recht schendt, blijkt ook uit een evaluatierapport van de Commissie dat de overeenkomst een enorme verspilling van Europees belastinggeld is en bijdraagt tot het verwoesten van de visvoorraden. Het is de meest inefficiënte en meest verkwistende overeenkomst van alle lopende bilaterale visserijovereenkomsten.

Elke geïnvesteerde euro van de in totaal 36 miljoen euro die de Unie jaarlijks aan Marokko uitbetaalt, levert een negatief rendement op van 83 cent! En de overeenkomst levert ook geen enkele bijdrage tot de ontwikkeling van de lokale visindustrie. Tenslotte heeft de Commissie het Europees Parlement niet geconsulteerd noch afdoende betrokken bij het onderhandelingsproces. Een afwijzing van deze overeenkomst ligt tenslotte in het verlengde van de analyse van de Juridische Dienst van het Europees Parlement.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?