Parlementaire tussenkomsten

AA
Verwerking en doorgifte van bankgegevens (SWIFT) - stemverklaring
Ik heb met overtuiging voor gestemd en ben blij dat een meerderheid niet buigt voor zware politieke druk en haar stem ook laat horen als het gaat om justitieel en veiligheidsbeleid. Door te verhinderen dat Swift nog langer informatie over miljoenen Europese banktransacties aan de VS mag doorspelen, laat het EP zien dat het de grondrechten zoals vastgelegd in het verdrag van Lissabon serieus neemt.

Nu moeten het EU-voorzitterschap en de Europese Commissie het voorlopige akkoord met de VS afblazen en terug naar de onderhandelingstafel, met de eisen uit de in september 2009 door het EP aangenomen resolutie in de hand. Maar voordien moet er een open debat ten gronde worden gevoerd over de verhouding veiligheidsbeleid en strijd tegen terrorisme, enerzijds, versus minimale garanties voor burgerlijke grondrechten en respect voor privacy van honderden miljoenen burgers, anderzijds. Ik ben blij dat de chantage en politieke druk niet heeft gewerkt. Het is immers onzin te beweren dat het respecteren van burgerrechten en privacy de strijd tegen terrorisme belemmert. Wij Groenen zijn bereid mee te werken aan een doelmatig en streng veiligheidsbeleid, maar dan wel met respect voor de grondwettelijke rechten alsook met aandacht voor de oorzaken van criminaliteit en terrorisme.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?