Parlementaire tussenkomsten

AA
Toepassing van de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep - stemverklaring

Het initiatiefverslag van Renate Weber gaat over de richtlijn tot het instellen van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep van 2000. Die richtlijn verplicht lidstaten om bescherming te bieden tegen elke vorm van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid in arbeid en beroep. Door het veranderende politieke klimaat van angst om werkloosheid en de vluchtelingencrisis nemen racisme en discriminatie toe, ook op de arbeidsmarkt. Om dit in te dammen vraagt het Europees Parlement aan de Raad om het aannemen van de horizontale anti-discriminatierichtlijn niet te blokkeren.

Daarnaast is het consistent toepassen van anti-discriminatiewetgeving belangrijk in preventieve strategieën rond radicalisering. Het verslag verwijst ook naar de noodzaak om minder valide werknemers te beschermen en ijvert voor het gebruik van sociaal verantwoorde openbare aanbestedingen. Voorts moeten de lidstaten meer doen om transgenders en klokkenluiders te beschermen, gebruik maken van genderbudgettering en sterke nationale arbeidsinspecties organiseren. We roepen de Commissie ook op om nieuwe wetgevende voorstellen te doen om de moederschapsrichtlijn, de zorgverlofrichtlijn en de wetgeving over vaderschapsverlof te versterken. Voor mij is dit de evidentie zelve in deze 21e eeuw en daarom stemde ik voor.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?