Parlementaire tussenkomsten

AA
Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten - stemverklaring

Vandaag stemde ik, samen met mijn groene fractie, voor de handhavingsrichtlijn betreffende het detacheren van werknemers. Deze nieuwe Europese wetgeving verplicht alle EU-landen om beter te controleren of werkgevers zich aan de wet houden als ze werknemers over de grens detacheren. Autoriteiten moeten verplicht informatie over wantoestanden uitwisselen, zodat illegale postbusbedrijven en gedwongen schijnzelfstandigheid binnenkort tot het verleden behoren. Ook moeten landen werknemers goed informeren over hun rechten als ze in opdracht van hun werkgever tijdelijk in een ander land gaan werken. Alleen goede Europese afspraken voorkomen dat het vrij verkeer van bedrijven leidt tot onderbetaling, uitbuiting en oneerlijke concurrentie. Deze afspraken zorgen voor een betere aanpak van wantoestanden zoals sociale dumping. Ik heb dan ook tegen bepaalde amendementen gestemd die tot doel hadden om het bereikte akkoord tussen de Raad, de Commissie en het Europees Parlement op te blazen. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe richtlijn de situatie in de praktijk voor gedetacheerde werknemers zal verbeteren en er zich geen excessen meer zullen voordoen zoals in Flamanville. Ik vind wel dat er behoefte is aan een soort van sociale Europol die grensoverschrijdende criminaliteit en overtredingen van Europese sociale afspraken doeltreffender kan bestrijden.

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?