Parlementaire tussenkomsten

AA
Stemverklaring bij rapport over SOLVIT
Het rapport van collega Silviu Busoi over SOLVIT is erg belangrijk. In de uitoefening van mijn parlementair mandaat word ik vele malen per week gecontacteerd door burgers die me vaak zeer persoonlijke en erg concrete vragen stellen over de werking van het gemeenschapsrecht. Vaak kan ik hen onmiddellijk helpen door hen door te verwijzen naar SOLVIT.

Het verslag dat we vandaag goedkeurden, geeft duidelijk weer wat de voordelen zijn van dit instrument. Het is een uitermate gebalanceerd werkstuk omdat het zo duidelijk aangeeft welke stappen ondernomen moeten worden ter verbetering van het instrument. Een goede mediastrategie is zeker nodig om de bekendheid van SOLVIT te vergroten. De creatie van een uniek internetadres kan daar toe bijdragen.

Het is duidelijk dat de efficiëntie van SOLVIT nog groter moet worden. Dat kan inderdaad door het versterken van de samenwerking tussen ambtenaren met een voldoende hoog kennisniveau. Cruciaal ook is de aanbeveling aan de lidstaten om aan de SOLVIT-centra meer personeel ter beschikking te stellen voor het opbouwen van administratieve capaciteit in de verschillende ministeries van nationaal niveau. Bedoeling moet zijn dat alle SOLVIT-centra op een snelle manier de vragen beantwoorden en komen met echte oplossingen. SOLVIT is precies daarvoor gecreëerd.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?