Parlementaire tussenkomsten

AA
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten - stemverklaring

Het Europees Parlement stemde vandaag voor een alternatieve resolutie in plaats van voor die in het verslag Estrela. Ik stemde, samen met onze groene fractie, tegen de alternatieve resolutie, omdat deze de bevoegdheden betreffende seksuele en reproductieve gezondheid en rechten aan de lidstaten wenst over te laten, terwijl deze rechten gebaseerd zijn op onze Europese kernwaarden en centraal staan bij het promoten van gendergelijkheid.

In het verslag Estrela werden deze rechten bijvoorbeeld erkend als basiselementen van de menselijke waardigheid en als basisrechten voor mannen en vrouwen die niet beperkt mogen worden op religieuze gronden. Daarnaast zou elke lidstaat kwalitatieve seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten moeten aanbieden, zonder enige vorm van discriminatie en wordt verplichte sterilisatie gezien als een inbreuk op de mensenrechten en de integriteit van het lichaam.

Het is een schande dat het verslag Estrela dat opkomt voor basisrechten, werd verworpen ten voordele van een nietszeggende resolutie die er onder druk van conservatieve krachten binnen Europa kwam, maar die geen oplossing biedt om sterfte bij bevalling of tienerzwangerschappen tegen te gaan.

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?