Parlementaire tussenkomsten

AA
Resolutie na debat over Europees herindustrialiseringsbeleid na Caterpillar en Alstom - stemverklaring

September 2016 was dramatisch wat betreft banenverlies. De Amerikaanse multinational Caterpillar kondigde het ontslag aan van meer dan 2000 mensen in Gosselies. Hier komen nog 3000 extra verloren banen bij toeleveringsbedrijven bovenop. Dit terwijl tussen 2009 en 2015 het dividend per aandeel met 50 % toenam en toch 15 % van de banen verloren ging. Daarbovenop komen nog de verloren banen bij Alstom in Frankrijk. 

Het Europees Parlement roept vandaag op tot een echt Europees beleid tot herindustrialisatie. De Groenen bepleiten een duurzame overgang naar een groene economie met kwalitatieve banen. Daartoe moeten we EU-fondsen inzetten. We willen ook voorwaarden stellen aan staatshulp en duurzame criteria zien in openbare aanbestedingen. Het kan niet zo zijn dat multinationals financiële steun krijgen en kort daarna hun productie verplaatsen naar landen met lagere sociale en ecologische standaarden. We moeten de kennis en banen lokaal kunnen verankeren. Multinationals moeten zich houden aan sociaal verantwoorde herstructurering en de sociale dialoog respecteren. 

Helaas geeft de resolutie een aantal oorzaken van dit soort drama’s niet mee, zoals looncompetitie, interne ongelijkheden in de EU en gebrek aan vraag naar grondstoffen, noch worden concrete maatregelen voorgesteld. Toch steunen we deze tekst uit solidariteit met de werknemers van Caterpillar en Alstom.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?