Parlementaire tussenkomsten

AA
Presentatie van het jaarverslag 2014 van de Rekenkamer ⎮ debat

Ik dank jullie voor het geleverde werk. We hebben heel veel aan de invloed van de Rekenkamer. Maar dit is de zeventiende keer dat ik deze oefening doe en ik moet zeggen dat er toch absoluut weinig vooruitgang is. Ik slaak een diepe zucht. Het foutenpercentage blijft hoog, 4,4 procent. Mevrouw de commissaris zei daarnet in het debat - en verheugde zich daarover - dat het foutenpercentage stabiel blijft. Maar het betekent toch ook dat in bijna één op 20 van de gevallen van de controles door de Rekenkamer fouten worden ontdekt! Ik weet, dat is geen fraude, maar het is wel koren op de molen van eurosceptici. We weten dat het basisprobleem ligt bij de lidstaten. Tachtig procent van onze middelen wordt gebruikt in gedeeld beheer en het zijn de lidstaten die meestal wisten of hadden kunnen weten dat er fouten gemaakt werden.

Dus, mevrouw de commissaris, ik vraag u klaar en duidelijk: zult u aangeven welke lidstaten obstinaat weigeren hier de zaak te verbeteren? Zult u hen benoemen en zult u ook actie ondernemen om de gelden die fout werden uitgekeerd ook effectief adequaat terug te vorderen?

Link naar het hele debat (in originele taal)

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?