Parlementaire tussenkomsten

AA
Millenniumontwikkelingsdoelstellingen - debat

De 8 millenniumdoelstellingen, waarmee ervoor wordt geijverd om tegen 2015 o.a. de armoede te halveren, HIV/aids terug te dringen en kinderen naar het lager onderwijs te krijgen, zullen dit jaar geëvalueerd worden door de VN om een nieuwe strategie voor na 2015 te kunnen bepalen. Hoewel dit verslag dankzij sterke groene amendementen steviger werd en de vinger op de wonde legt, lijkt het wat op een kerstboom en schiet het enigszins tekort in zijn aanbevelingen voor een post-2015 strategie.

Positief is echter dat specifieke doelen worden gesuggereerd om de genderkloof in het onderwijs te dichten, alle vormen van geweld tegen vrouwen in te dijken, betere toegang tot basisgezondheidszorg, veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen te verzekeren, sociale minimumrechten in te stellen, de financiering na 2015 via bindende wetgeving te regelen, meer bepaald via de 0,7% van het ontwikkelingsbudget, eigen middelen in de EU-begroting te creëren en delen te reserveren voor duurzame ontwikkeling en klimaatverandering. Ook volledige tewerkstelling en degelijk werk moet een centraal doel worden in de post-2015 ontwikkelingsagenda. Ik kan deze analyse alleen maar onderschrijven!

Meer informatie

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?