Parlementaire tussenkomsten

AA
Man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen - stemverklaring

De Europese Commissie riep in 2011 de bedrijven op om vrijwillige inspanningen te leveren betreffende de vrouwelijke vertegenwoordiging in hun bestuursraden. Anno 2013 werd becijferd dat maar 16,6% vrouwen deel uitmaken van de hoogste beslissingsorganen van grote Europese bedrijven. Dit komt niet door een tekort aan gekwalificeerde vrouwen, want 60% van de afgestudeerde universitairen in de EU is een vrouw, maar omdat de vrijwillige aanpak faliekant gefaald heeft. Bedrijven verplichten tot verandering heeft in verschillende EU lidstaten al bewezen de genderkloof succesvol te dichten en stimuleert die bedrijven ook tot het aanboren van nieuwe talenten.

Met het verslag waarover vandaag wordt gestemd (20/11/2013) trekken we die lijn door op Europees niveau en moeten grote, publieke (tegen 2018) en private (tegen 2020) bedrijven hun rekruterings-, selectie- en aanstellingsprocedures aanpassen om de vrouwelijke vertegenwoordiging in de bestuursraden te doen toenemen tot minstens 40%. Wanneer twee gelijkwaardige kandidaten van het tegengestelde geslacht overblijven, is het bedrijf verplicht te kiezen voor de ondervertegenwoordigde sekse. Ik ben er namelijk van overtuigd dat een bestuursraad met meer diversiteit een meerwaarde is voor een bedrijf en ons allemaal ten goede zal komen en daarom stem ik samen met mijn fractie De Groenen voor dit verslag.

Meer informatie

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?