Parlementaire tussenkomsten

AA
Liberalisering van de telecommunicatiediensten - stemverklaring

Het vandaag in stemming gebrachte pakket was nog een uitloper van de voorstellen van Neelie Kroes om de telecommunicatiemarkt te liberaliseren en te harmoniseren. Alleen bleef er van het voorgestelde pakket weinig over en gingen de onderhandelingen tussen de Raad, het EP en de Commissie vooral over roaming en netneutraliteit. Vandaag werden onze amendementen betreffende netneutraliteit door een meerderheid van het EP weggestemd. Daardoor komt de vrijheid en innovatie op het internet in het gedrang en worden consumenten en kleine startende onlinebedrijven de dupe van koehandel. Zo ontstaat een internet van twee snelheden, met geprivilegieerde toegang voor wie het kan betalen. Dat betekent dus klassendiscriminatie op internet, waarbij nieuwe online start-upbedrijfjes worden tegengewerkt.

Daar staat tegenover dat directe roamingtarieven vanaf 15 juni 2017 worden afgeschaft, maar daar hangen bepalingen aan vast die dit ondermijnen, zoals de definitie van "redelijk gebruik". Die zal immers bepalen hoeveel consumenten toch nog moeten bijbetalen als ze daarboven zitten. Ook kan een provider, wanneer hij in bijzondere omstandigheden er niet in slaagt de gemaakte roamingkosten te dekken, alsnog kosten doorrekenen aan de consumenten.

Aangezien onze groene amendementen rond netneutraliteit het niet haalden en ik me niet kan vinden in dit pakket, stemde ik tegen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?