Parlementaire tussenkomsten

AA
Kwijting 2012: Europees Parlement - debat

Eerste tussenkomst

Voorzitter, u baseert zich op een brief van de heer Denolf, voorzitter van het comité van toezicht van OLAF. De voorzitter van het comité van toezicht vraagt inderdaad om vertrouwelijkheid van deze documenten.

Maar vertrouwelijkheid van deze documenten is in het verleden altijd ruimer geïnterpreteerd dan het alleen maar ter inzage geven aan de voorzitters van de politieke fracties, de Voorzitter van het Europees Parlement en de voorzitter van de Commissie begrotingscontrole. In het verleden hebben wij een gelijkaardige zaak gehad rond Eurostat, met rechtszaken in Luxemburg en in Frankrijk. Toen heeft de hele Commissie begrotingscontrole die documenten kunnen inkijken onder de vertrouwelijkheidsregel op grond van het kaderakkoord tussen Parlement, Raad en Commissie. U heeft dat geweigerd en daarom hebben wij kritiek op het geheel.

In deze, Voorzitter, bent u rechter en partij. Want de kwijting wordt verleend aan de Voorzitter van het Europees Parlement en u beslist dat een bepaald deel niet in stemming kan worden gebracht. Dit gebeurt op dit ogenblik weliswaar onder dekking van de fractievoorzitters, maar laat ik u erop wijzen dat het niet de fractievoorzitters zijn die baas zijn in dit Parlement, maar uiteindelijk de plenaire vergadering, de 766 leden van dit Parlement. Dus verzoek ik u om de tekst van paragraaf 47 alsnog in stemming te brengen en dan kan de plenaire vergadering in wijsheid beslissen of dit al dan niet een correcte tekst is.

Meer info

* * *

Tweede tussenkomst

Dank u Voorzitter, ik spreek hier namens de heer Theurer, die voorzitter is van de Commissie begrotingscontrole en die vandaag niet aanwezig kon zijn. Ik ben de eerste ondervoorzitter van deze commissie. Ik moet in de strengste bewoordingen zeggen dat wat u zegt en wat de Voorzitter heeft beslist volledig fout is.

We geven kwijting - en dat is een belangrijk iets - aan de Voorzitter en de Voorzitter stelt zich op als rechter en partij. We geven kwijting aan de Voorzitter en hij zegt: een bepaald gedeelte van het verslag wil ik niet zien in dat verslag. Een deel daarvan gaat inderdaad over de opvolging van het OLAF-verslag, over de heer Dalli. Maar andere delen van de betreffende paragraaf, mevrouw de Voorzitter, gaan over het feit dat een Belgisch onderzoeksrechter gevraagd had om drie leden van dit Parlement te laten getuigen over wat er zich heeft afgespeeld, met name de heer Bové... (rest niet meer te verstaan door geroep in de vergaderzaal).

Meer info

* * *

Derde tussenkomst

Beste collega's, ik denk dat we een precedent scheppen als we toelaten dat de Voorzitter - zoals nu is gebeurd - een belangrijke paragraaf uit dit verslag laat schrappen waarbij hij rechter en partij is, want we geven kwijting aan de Voorzitter, ja dan neen. Dus ik denk dat het zeer verstandig zou zijn om deze stemming uit te stellen en de Voorzitter de kans te geven zich te beraden en terug te komen op zijn foute beslissing die hij eerder heeft genomen. Dank u.

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?