Parlementaire tussenkomsten

AA
Jaarverslag 2015 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding

Dit verslag over de fraudebestrijding in de EU baart zorgen. Het aantal gemelde frauduleuze en niet-frauduleuze onregelmatigheden nam in 2015 aanzienlijk toe, met name met 36 %. Niet alles daarvan is regelrechte fraude, maar toch moeten we jammer genoeg vaststellen dat de samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten op het vlak van fraudebestrijdingsbeleid niet doeltreffend genoeg is. 75 % van alle gemelde fraudegevallen betreft goederen als tabak, elektrische machines, schoeisel, textiel, ijzer en staal. Sigarettensmokkel alleen al zorgt jaarlijks voor een verlies van 10 miljard euro aan gederfde overheidsinkomsten voor de lidstaten en de Europese begroting.
De tekst die we vandaag goedkeurden is een goed werkstuk. Er wordt terecht in betreurd dat de Commissie het niet langer nodig vindt het corruptieverslag te publiceren. Daarover werd met het EP geen overleg gepleegd en deze beslissing is sowieso een verkeerd signaal. Daarbij komt dat de EU, sinds zij in november 2008 is toegetreden tot het VN-verdrag tegen corruptie (UNCAC), nooit heeft deelgenomen aan de voorziene toetsingsmechanismen. Ook kwam er geen zelf-evaluatie. Onaanvaardbaar is dat. De EU moet spoedig het lidmaatschap aanvragen van de Groep van staten tegen corruptie (GRECO) van de Raad van Europa. Het zou goed zijn hierover een debat te organiseren.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?