Parlementaire tussenkomsten

AA
Jaarverslag 2014 van het Comité van toezicht van OLAF (debat)

Bart Staes, Auteur . – Laat mij eerst wat positief nieuws brengen. Binnen OLAF werken vele honderden mensen keihard en goed en ze maken van hun werk een strijd tegen fraude, tegen corruptie en tegen illegale praktijken die de belastingbetaler veel geld kosten. Maar het activiteitenverslag van het toezichthoudend comité veegt de vloer aan met sommige praktijken binnen OLAF en met de concrete werking van de directeur-generaal van OLAF. 

Enkele voorbeelden: 

1) er worden onderzoeken geopend zonder dat er een voldoende ernstige verdenking bestaat over fraude en corruptie, terwijl dit wel wettelijk nodig is; 

2) de directeur-generaal van OLAF neemt de aanbevelingen van het toezichthoudend comité niet ernstig; 

3) het toezichthoudend comité wordt belemmerd in zijn werkzaamheden en krijgt geen of onvoldoende toegang tot documenten en info; 

4) er bestaat geen wettelijke basis voor het opnemen van privételefoongesprekken en toch is dit gebeurd in een belangrijk onderzoek; 

5) statistieken over de duur van onderzoeken worden gemanipuleerd om de onderzoeken sneller te doen verlopen of althans dat zo te laten lijken; 

6) het secretariaat van het toezichthoudend comité staat onder enorme, soms persoonlijke druk want het valt onder het administratief toezicht van de directeur-generaal van OLAF, de gecontroleerde heeft dus macht over de controleur. 

Het toezichthoudend comité bestaat uit vijf leden. Die werken collectief en die staan in hun lidstaat bekend als enorm competent, met heel veel expertise inzake fraudebestrijding. In het activiteitenverslag lezen we duidelijk dat er een verschil van mening bestaat tussen het toezichthoudend comité enerzijds en de directeur-generaal van OLAF anderzijds over de rol van de Commissie. Hier komt de Commissie in zicht. Daar moeten jullie jullie verantwoordelijkheid nemen. Commissaris Georgieva, die de anti-fraude-commissaris is, moet een standpunt innemen. De vaststellingen van het toezichthoudend comité zijn ernstig, zijn concreet en slepen al lang aan. 

Dus onze vraag is: welke maatregelen gaan jullie nemen om ervoor te zorgen dat de opmerkingen van het toezichthoudend comité opgevolgd worden en de problemen opgelost worden? Niemand vraagt u tussen te komen in operationele activiteiten, ook het toezichthoudend comité niet, maar er moet actie komen, er moet een actieplan komen. Er moet hier iets gebeuren zodat deze problemen kunnen worden opgelost. Ik wacht met spanning op uw antwoord.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?