Parlementaire tussenkomsten

AA
Het Europese elektriciteitsnet voorbereiden op 2020 ⎮ stemverklaring

Een betere verbinding van de electriciteitsnetwerken tussen de lidstaten is niet alleen nodig om de geopolitieke energiepositie van de EU te verbeteren maar ook om de klimaat- en energiedoelstellingen te bereiken. Het doel om minimaal 10% van de elektriciteitsproductie te verbinden met de netwerken in andere lidstaten is dus een stap in de goede richting. De Groenen willen dat er vooraf doelen gesteld worden voor specifieke regio's op basis van wetenschappelijk onderzoek. Er is ook nood aan bijkomende kwalitatieve parameters, zoals meer transparantie en betrokkenheid van lokale actoren en middenveldorganisaties bij 'Projecten van Algemeen Belang'. Verder moeten de beste beschikbare technologieën gebruikt worden om de impact op het milieu te minimaliseren.

België is met 17% interconnectiviteit één van de best geinterconnecteerde EU-landen. 4 projecten staan in de pijplijn, waaronder het Stevin-plan dat ervoor moet zorgen dat de offshore windmolenparken kunnen worden aangesloten op het vaste net. Maar 12 lidstaten hebben de 10%-doelstelling nog niet bereikt. Ik stemde voor dit verslag en de hierin opgenomen aanbevelingen. De EU moet een betere, op maat gemaakte, en slimme interconnectie van elektriciteitsnetwerken tussen landen realiseren. Alleen hierdoor zal het mogelijk zijn om de switch naar hernieuwbare energie te maken.

Link naar de aanbevelingen aan de Commissie

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?