Parlementaire tussenkomsten

AA
Gemeenschappelijke bepalingen inzake Europese fondsen - stemverklaring

Deze verordening bepaalt het kader voor de Europese structuur en investeringsfondsen. Het herzien van de Europese fondsen moet ervoor zorgen dat ze beter ingezet worden om de werkloosheid en armoede terug te dringen en dat investeringen duurzaam zijn en de juiste prioriteiten stellen.

Tijdens de onderhandelingen heeft het Parlement belangrijke verbeteringen aangebracht. Deze dreigen echter ondermijnd te worden door de macro-economische conditionaliteit die de Commissie en de Raad willen opleggen. Ik ben tevreden met versterkte participatie van lokale partners en het middenveld via een bindende gedragscode. Slechte uitgaven zullen beter voorkomen worden door ex-ante voorwaarden (o.a. beleid op het vlak van antidiscriminatie, gender gelijkheid, en milieueffectenrapportage). Bovendien is milieu- en klimaatbescherming ingebouwd via de horizontale principes en voorwaarden en is er een ondergrens van uitgaven voor het Europees en Sociaal Fonds. Voor deze verduurzaming en sociale hervormingen ben ik.

Ik ben weliswaar radicaal tegen het verbinden van deze fondsen aan macro-economische conditionaliteit. Het doortrekken van de conditionaliteiten van het stabiliteits- en groeipact voor de regio's ondermijnt volledig het doel van de structuur- en investeringsfondsen. Indien dit opgelegd wordt, ontnemen we de regio's in financieel-economisch moeilijke tijden een van de weinige mogelijkheden voor broodnodige publieke investeringen.

Meer informatie

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?