Parlementaire tussenkomsten

AA
Evaluatie van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering tussen 2007 en 2014 - stemverklaring

Het initiatiefverslag van Marian Harkin bekijkt de activiteiten, impact en toegevoegde waarde van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) tussen 2007 en 2014. Dit Europees Fonds werd opgericht ter ondersteuning van werknemers die ontslagen worden als gevolg van grote onvoorziene structurele veranderingen op de arbeidsmarkt ten gevolge van de wereldhandel. Dit fonds kan door de lidstaten ingeroepen worden bij minimaal 500 afvloeiingen en beschikt over een totale begroting van 150 miljoen euro per jaar om tot 60 % van de kosten te co-financieren. Tussen 2007 en 2014 waren er 134 aanvragen uit 20 lidstaten, goed voor 122 121 getroffen werknemers.

Het verslag wil dat de Europese Commissie anticipeert op de effecten van handelsovereenkomsten op de arbeidsmarkt en dat er meer coördinatie is tussen de diensten handel en werkgelegenheid. Dit magere fonds mag niet gezien worden als sociaal vangnet om foute toekomstige handelsakkoorden met een negatieve impact op de werkgelegenheid erdoor te drukken. Voorts moeten de lidstaten deze fondsen gebruiken in hun diensten aan de ontslagen werknemers om in te zetten op een grondstoffen-efficiënte en duurzame economie. Het fonds mag de lidstaten niet ontheffen van hun verplichtingen ten aanzien van de ontslagen werknemers. Dit zijn allemaal aanbevelingen die het belang van de werknemer voorop plaatsen. Daarom stem ik voor.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?