Parlementaire tussenkomsten

AA
Een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector - stemverklaring

Culturele en creatieve industrieën zijn onderhevig aan forse veranderingen als gevolg van de ontwikkeling van de digitale technologie, de economische crisis en wijzigingen van het wetgevende kader. Reden voor het EP om hier een rapport over op te stellen. Het rapport Ehler/Morgano werd met een ruime meerderheid aangenomen. Ook ik stemde voor.

De uitdagingen voor de sectoren – van muziek en audiovisuele producties, tot videogames, architectuur, mode, moderne kunst, radio, boeken over tijdschriften en festivals - worden nog versterkt door duidelijke informatieve en wetgevende blokkades op het vlak van onder andere intellectuele eigendomsrechten en verschillende belastingregimes. In lijn met de Europe 2020 strategie voor het creëren van jobs wil men er toe bijdragen dat creatieve sectoren overal in Europa kunnen bijdragen aan werkgelegenheid. De hervorming van de copyright-wetgeving was een van de andere drijvende krachten achter dit rapport, net als de toegang tot financiële fondsen. Het rapport roept de Europese Commissie op te komen tot een industriële beleidsaanpak voor de creatieve sector en die meer te stimuleren met promotie, subsidiëring, maar ook via onderwijs en netwerken en platformen voor een culturele infrastructuur. Ook pleit het rapport voor een betere bescherming van eigendomsrechten en strijd tegen piraterij.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?