Parlementaire tussenkomsten

AA
De strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt

Het Europees Parlement sprak vandaag zijn steun uit voor de richtlijn ter bescherming van de financiële belangen van de EU (de zogenaamd ‘PIF-richtlijn’) en maakt zo van de inning van de btw tussen landen en van de strijd tegen btw-fraude een consistent geheel. Het bevat ook aanbevelingen voor het Europees Openbaar Ministerie.
Dit is een eerste stap richting harmonisering van het strafrecht. Dat lidstaten jaarlijks 50 miljard euro aan btw-inkomsten mislopen, is totaal onaanvaardbaar. Dat geld had naar publieke dienstverlening moeten gaan. Door nu de definitie van fraude en het opleggen van straffen beter op elkaar af te stemmen, kan de strijd tegen dit soort economische misdrijven makkelijker worden gevoerd en kunnen overheden makkelijker hun belastingen innen.
De stemming vandaag is bovendien een opsteker voor de handhavingsautoriteiten in de lidstaten en het nog op te richten Europees Openbaar Ministerie. De stemming toont verder aan dat de EU bereid is streng op te treden tegen dit soort criminelen die erop uit zijn de overheidsinkomsten uit diverse Europese begrotingen in eigen zak te steken.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?