Parlementaire tussenkomsten

AA
Betere controle op uitgaven in Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - stemverklaring

Samen met de Groenen onthield ik mij op de stemming over het rapport Sarvamaa over betere controle op uitgaven voor het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Als lid van de commissie begrotingscontrole ben ik altijd voorstander geweest van performante controles op alle beleidsdomeinen en dus zeker ook in de landbouwsector, die het grootste deel van de Europese begroting krijgt. Allerlei voorstellen om de controles rond landbouwuitgaven kwalitatief te verbeteren zijn goed. Maar dit streven mag niet misbruikt worden om een agenda in te voeren van deregulering onder de eufemistische naam 'better regulation'. Het mag niet gebruikt worden om (controles op) sociale of milieuregels af te zwakken of zelfs te schrappen. Onze voorstellen om het rapport op dit vlak te verbeteren werden niet gesteund en dus onthielden we ons. Ja, er is zeker ruimte voor eenvoudigere bureaucratische regels en minder papieren rompslomp voor boeren door het GLB, zoals de Europese Rekenkamer ook stelde. Maar die complexiteit heeft deels ook te maken met de grote diversiteit van landbouw in de EU. Bovendien moeten we het kind niet met het badwater weggooien: het garanderen dat landbouwgelden goed besteed worden is cruciaal om de steun van Europese burgers voor een Europees landbouwbeleid te behouden.

Link naar het rapport

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?