AA
“Privacy burgers prioriteit in digitale tijdperk”, zegt EU-Commissaris Reding

In een video die sinds deze morgen op haar website staat, zegt Viviane Reding, EU-commissaris voor Informatiemaatschappij en media, dat de Europeanen het recht moeten hebben om zelf te bepalen hoe hun persoonsgegevens worden gebruikt en dat de Commissie altijd actie zal ondernemen wanneer EU-lidstaten er niet voor zorgen dat dit recht bij nieuwe technologieën, zoals reclame op basis van internetgedrag (“behavioural advertising”), “RFID-smart chips” (chips die radiofrequentie-identificatie mogelijk maken) of online sociale netwerken, wordt nageleefd.

“De Europeanen moeten het recht hebben zelf te bepalen hoe hun persoonsgegevens worden gebruikt”, aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor Informatiemaatschappij en media, bij haar aankondiging dat de Commissie klaar staat om op verschillende fronten actie te ondernemen om dit recht te verdedigen, aangezien het door de jongste technologieën steeds makkelijker wordt persoonsgegevens te gebruiken en te misbruiken. Ze waarschuwde dat de EU actie zal ondernemen wanneer de lidstaten nalaten EU-regels toe te passen die de privacy beschermen en die bepalen dat iemand uitdrukkelijk toestemming moet geven voordat zijn of haar persoonsgegevens mogen worden verwerkt.

“De Europese privacyregels zijn glashelder: persoonsgegevens mogen alleen worden gebruikt met voorafgaande toestemming door de betrokkene. Aan dit basisprincipe valt niet te tornen en we mogen niet toestaan dat alle informatieverkeer in de gaten wordt gehouden en opgeslagen, alleen maar omdat dat op den duur misschien leidt tot “relevantere” reclame. Ik zal niet nalaten actie te ondernemen tegen lidstaten die deze plicht niet nakomen,” zei Commissaris Reding in haar videoboodschap.

Viviane Reding heeft er ook tegen gewaarschuwd dat Radio Frequency IDentification (RFID) – radiofrequentie-identificatie, de “smart-chips” die in producten worden ingebouwd en radiosignalen uitzenden – hun economische potentieel alleen zullen waarmaken “als zij door de consument en niet op de consument worden toegepast. Geen enkele Europeaan moet rondlopen met chips in zijn apparaten zonder precies te weten waarvoor ze worden gebruikt en hij moet de chip te allen tijde kunnen verwijderen of uitzetten.”

De Commissaris riep ook de bedrijven die sociale netwerken exploiteren op om de online-privacybescherming te versterken: “Providers van sociale netwerken en de gebruikers ervan moeten volgens mij van privacy een prioriteit maken. Ik ben ervan overtuigd dat in ieder geval de profielen van minderjarigen automatisch een privékarakter moeten hebben en niet vindbaar mogen zijn voor internet-zoekmachines. De Europese Commissie heeft socialenetwerksites al opgeroepen om voorzichtig om te gaan met de profielen van minderjarigen en om zelfregulering in de sector toe te passen. Als het moet, ben ik echter bereid om verder te gaan en met nieuwe regels te komen.”

Achtergrond

Op grond van de EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie moeten de lidstaten van de EU het vertrouwelijke karakter van de communicatie garanderen, door illegaal onderscheppen en controleren te verbieden, tenzij de betrokken gebruikers daarin hebben toegestemd (artikel 5, lid 1, van Richtlijn 2002/58/EG). In de EU-richtlijn betreffende gegevensbescherming is bepaald dat een persoon uit vrije wil specifieke toestemming moet geven en moet worden geïnformeerd voordat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt (artikel 2, onder h), van Richtlijn 95/46/EG).

In februari heeft de Commissie een overeenkomst tot stand gebracht tussen 17 grote socialenetwerkbedrijven om de privacy van met name minderjarigen op socialenetwerksites beter te beschermen (IP/09/232). De betrokken bedrijven hebben in deze overeenkomst erkend verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid van kinderen en zij hebben zich ertoe verbonden de gebruikers in staat te stellen en te stimuleren om hun persoonsgegevens en privacy veilig te stellen. Later deze maand zullen zij de Commissie over hun individuele veiligheidsbeleid informeren, alsmede over de manier waarop zij de principes van de overeenkomst in de praktijk zullen brengen.

De videoboodschap van Commissaris Reding is toegankelijk via:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/video/index_en.htm

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?