AA
Het gezamenlijk transparantieregister: Commissie en Europees Parlement laten zien welke partijen invloed willen uitoefenen op het Europees beleid

Het Europees Parlement en de Europese Commissie voeren een gezamenlijk openbaar transparantieregister in dat nog meer informatie geeft over partijen die invloed willen uitoefenen op het Europees beleid. Met het register willen Parlement en Commissie het Europees besluitvormingsproces doorzichtiger maken.

Het nieuwe transparantieregister vervangt het register dat in 2008 door de Commissie werd opgezet en dat al meer dan 4 000 organisaties bevat. Die organisaties worden de komende twaalf maanden geleidelijk overgebracht naar het gezamenlijke transparantieregister. Het nieuwe register omvat niet alleen traditionele lobbyisten, maar ook advocatenkantoren, ngo's en denktanks. Kortom: elke organisatie of zelfstandige die invloed wil uitoefenen op de besluitvorming en het beleid van de EU. Dit is een belangrijke stap naar een meer participatieve democratie, een van de doelstellingen van de EU.

Geregistreerde organisaties en personen moeten voortaan meer informatie verschaffen, zoals het aantal werknemers dat betrokken is bij belangenbehartiging, de belangrijkste wetsvoorstellen waarmee zij zich hebben beziggehouden en de subsidies die ze van de EU hebben ontvangen.

Door zich in te schrijven in het transparantieregister verbinden organisaties zich tot het naleven van een gemeenschappelijke gedragscode. Zo beloven ze bijvoorbeeld hun naam en instelling altijd bekend te maken en hun informatie op een eerlijke manier te verkrijgen. Als iemand zich niet aan de gedragscode houdt, kan er een klacht worden ingediend en kunnen maatregelen worden genomen.

Maroš Šefèoviè , vicevoorzitter van de Europese Commissie: “Deze maatregel komt de transparantie van de Europese besluitvorming echt ten goede. Handels- en beroepsverenigingen, ngo's, denktanks en alle andere partijen die niets te verbergen hebben, zullen in het register worden opgenomen, zodat de instellingen en het brede publiek zich een beeld kunnen vormen van hun werkzaamheden. Organisaties die niet in het register staan, zullen vragen krijgen over hun gebrek aan transparantie. Hun werk zal worden bemoeilijkt, in het bijzonder door de eisen van het Europees Parlement. Ik ben blij dat nu ook de Raad een actieve rol wil spelen in het register. De nieuwe gedragscode voor commissarissen en het gezamenlijk transparantieregister zijn een voorbeeld voor vele andere hoofdsteden in Europa en de wereld.”

Diana Wallis , vicevoorzitter van het Europees Parlement: “Eindelijk hebben we het doel bereikt dat onze werkgroep zich enkele jaren geleden heeft gesteld. Ik hoop dat de invoering van dit gezamenlijke register voor belangenbehartigers zal bijdragen tot een sterke cultuur van transparantie in Brussel.”

“Tot nu toe was er enige verwarring mogelijk. Dat is voortaan uitgesloten: er is één register en één plek voor aanmelding. Iedereen die wil deelnemen aan het Europees besluitvormingsproces krijgt bovendien een signaal dat onze instellingen samenwerken. Ik ben blij dat ook de Raad te kennen heeft gegeven zich bij ons te willen aansluiten. Samen zetten we een flinke stap in de goede richting. Ik dank vicevoorzitter Maroš Šefèoviè voor zijn open manier van samenwerken tijdens deze onderhandelingen.”

De website van het gezamenlijke transparantieregister

MEMO/11/446

Wat zeggen anderen?

Jana Mittermaier , hoofd van Transparency International Brussel

"Transparency International verwelkomt het nieuwe transparantieregister als een stap in de goede richting en moedigt de Europese Commissie en het Europees Parlement aan om verder te gaan op de ingeslagen weg. Het nieuwe register is een mijlpaal op het gebied van transparantie rond de lobby bij de EU. Het kan echter alleen werken als het op een correcte manier en volgens de bijbehorende gedragscode wordt gebruikt. Het nieuwe register wordt een test voor het streven naar meer openheid van alle lobbyende partijen.”

José Laloum , voorzitter van de European Public Affairs Consultancies Association (EPACA)

“Onze beroepsgroep heeft er alle belang bij dat het register een succes wordt. We vragen de Commissie en het Parlement met klem om partijen die zich registreren duidelijke voordelen te bieden wat betreft toegang, deelname aan evenementen en raadplegingen.”

Richard Linning , voorzitter van de International Public Relations Association (IPRA)

"De International Public Relations Association juicht de invoering van een gezamenlijk transparantieregister toe. De doelstellingen van het register zijn een duidelijke afspiegeling van onze ethische code, die na 50 jaar is opnieuw is uitgebracht, in nog duidelijker bewoordingen en in meer dan 25 talen. We hopen dat het nieuwe register de toegang tot Commissie-ambtenaren en leden van Europees Parlement eenvoudiger zal maken."

Lyn Trytsman-Gray , voorzitter van de Society of European Affairs Professionals (SEAP)

"De SEAP verwelkomt het gezamenlijk transparantieregister van het Europees Parlement en de Commissie. Het gaat om een initiatief waarvan wij al lang voorstander zijn. Transparantie en vertrouwen vormen de basis voor goede besluitvorming en goed lobbywerk. Er zijn evenwel nog een paar aandachtspunten waar we samen met de Commissie werk van zullen maken."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?