AA
Europese Commissie raadpleegt publiek over kinderrechten

Hoewel kinderen minder vaak in aanraking komen met rechters en overheidsdiensten dan volwassenen, zijn hun rechten even belangrijk. Kinderen hebben recht op bescherming tegen armoede en geweld en ze hebben het recht te worden gehoord. De Europese Commissie is vandaag begonnen met een openbare raadpleging over een nieuwe EU‑kinderrechtenstrategie. De reacties moeten duidelijk maken hoe via het EU‑beleid meer kan worden gedaan om de rechten van het kind te bevorderen. De vragen hebben betrekking op kwesties als een kindvriendelijke justitie, geweld tegen kinderen, kinderarmoede en kinderparticipatie. De raadpleging loopt tot 20 augustus 2010.

"Kinderen krijgen tegenwoordig vaak met moeilijke situaties te maken, als internetgebruiker, als migrant of als getuige in een rechtszaak. Hun rechten moeten worden beschermd en bevorderd. Ik kijk uit naar de ideeën van alle betrokken partijen over hoe we de belangen en rechten van kinderen het best kunnen behartigen" zie vicevoorzitter Viviane Reding, EU‑Commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap.

De praktijk wijst uit dat de bescherming van de rechten van kinderen een specifieke aanpak vergt, of het kind nu betrokken is bij een rechtszaak, verwikkeld is een familieruzie, de weg moet vinden bij overheidsdiensten of te maken heeft met problemen als migratie, geweld of armoede. Weten wat die rechten inhouden en zorgen dat ze worden nageleefd: daarbij kan een EU‑strategie als richtsnoer dienen en handvatten aanreiken. De EU en haar lidstaten willen dat er voor kinderen wordt gezorgd, dat zij worden beschermd en dat hun stem wordt gehoord.

In 2006 heeft de Commissie een strategie voor de rechten van het kind ontwikkeld om ervoor te zorgen dat het EU‑beleid de rechten van het kind bevordert. De raadpleging die vandaag is begonnen, is bedoeld om de strategie te verbeteren en nieuwe acties te bedenken voor de periode 2011‑2014. Zoals gewoonlijk kunnen burgers, organisaties, verenigingen, organen, instellingen en deskundigen die zich op lokaal, nationaal of internationaal niveau bezighouden met de bescherming en bevordering van kinderrechten, hun ervaringen inbrengen.

De raadpleging richt zich op gebieden – in het Forum voor de rechten van het kind aangedragen door mensen uit het veld – waar zich voor kinderen problemen kunnen voordoen, zoals: kindvriendelijke justitie en de aanwezigheid van kinderen in het justitiële systeem (bijvoorbeeld als getuige); justitieel beleid om kinderrechten te waarborgen, bijvoorbeeld in het kader van bemiddeling bij gezinsproblemen; bescherming van kwetsbare groepen kinderen (slachtoffers van geweld, seksuele uitbuiting of mensenhandel, of kinderen die in armoede leven); inbreng van kinderen bij de ontwikkeling van beleid dat betrekking heeft op kinderen.

De Commissie zal een verslag opstellen met een samenvatting van alle bijdragen die deze raadpleging heeft opgeleverd. Zij zal deze bijdragen verwerken in een nieuwe mededeling over de rechten van het kind, die betrekking zal hebben op de periode 2011-2014.

Tegelijk met deze raadpleging verricht de Commissie een studie naar het verkrijgen van feedback van kinderen (bijvoorbeeld via focusgroepen), waarvan de resultaten in oktober worden bekendgemaakt.

Achtergrond

De noodzaak om de rechten van het kind doeltreffend te bevorderen en te waarborgen in het interne en externe EU‑beleid was in juli 2006 aanleiding voor de Commissie om met een mededeling te komen waarin de maatregelen op het gebied van kinderrechten in de diverse EU‑beleidsonderdelen uiteen werden gezet (MEMO/06/266).

Het kinderbeschermingsbeleid van de EU is heel breed en loopt uiteen van het noodnummer 116000 voor vermiste kinderen (IP/10/603) tot het Programma voor veiliger internet, dat kinderen moet leren om te gaan met onlinegevaren zoals pesten en kinderlokkerij (MEMO/09/58).

Voor meer informatie:

De openbare raadpleging over de mededeling van de Commissie over de rechten van het kind (2011-2014) loopt van 11 juni tot 20 augustus en is toegankelijk via:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm.

Pagina over de rechten van het kind van DG Vrijheid, veiligheid en justitie:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/children/fsj_children_intro_en.htm.

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?