AA
Een zetel in Brussel en/of in Straatsburg?

Gisteren stelde de Brussels-Strasbourg Seat Study Group een studie voor over de steeds meer in opspraak komende 'zetel' van het Europese Parlement in Straatsburg.

Volgens deze studie vindt:

- 88% van de deelnemers dat het Verdrag moet gewijzigd worden zodat het Parlement zelf kan beslissen over waar de zetel zich bevindt
- 91% van de deelnemers dat de enige zetel voor alle plenaire vergaderingen in Brussel moet liggen
- 40% van de deelnemers dat de 'povere' faciliteiten in Straatsburg inzake transport, accommodatie, werkomgeving een serieuze invloed hebben op hun leven en werk aldaar.

Mocht er slechts één zetel zijn in Brussel dan stelt het rapport dat:

- 180 miljoen euro per jaar kan worden gespaard
- 317 voltijdse banen kunnen geschrapt worden
- 19.000 ton CO2 per jaar minder zal worden uitgestoten.

Bart Staes reageert.

"Straatsburg is zinvol omdat je die ene week heel gefocust bent en veel tijd hebt om te netwerken met collega's. Vooral voor de Belgische parlementsleden is het goed een week weg te zijn uit hun kiesdistrict. Maar het is tegelijk niet verdedigbaar dat dit gebouw drie weken per maand leeg staat, dat iedereen elke maand moet verhuizen. De kosten zijn enorm en wegen niet op tegen de baten."

Wat dan de oplossing moet zijn?

"Straatsburg gaat om symboliek, maar ook om geld. We hebben een oplossing nodig voor beiden.
Het symbolische lijkt nog makkelijkst: geef Straatsburg aan de Europese Raad van Ministers. Zij komen ook uit de 27 lidstaten en moeten zich verplaatsen voor regelmatige vergaderingen. Naast het Parlement en de Commissie zijn ze immers een belangrijk Europees instituut.

Het economische aspect ligt moeilijker. De plenaire vergadering brengt naast duizenden ambtenaren ook maandelijks zo'n 7.000 à 8.000 bezoekers op de been. Die zijn niet alleen voor de stad maar voor de hele Elzas belangrijk.
Men had er destijds voor moeten kiezen om het Europese Technologisch Instituut in Straatsburg te vestigen. Dat had een vergelijkbare financiële opbrengst betekend voor de stad. Daar is het nu te laat voor."

Meer info via www.BrusselsStrasbourgStudy.eu

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?