FAQ

AA
TTIP
 • De onderhandelingen begonnen in augustus 2013 en zouden enkele jaren in beslag nemen, zo stelde ook de Europese Commissie. Maar door de toenemende bezorgdheid van het publiek, willen sommige politieke leiders sneller tot een besluit komen. Nochtans is onduidelijk wat precies de winsten zijn met dit handelsakkoord.

 • ISDS staat voor Investor-State Dispute Settlement. Het omvat een clausule waardoor ondernemingen garanties krijgen dat hun investeringen niet door latere wijzigingen in wetgeving op de helling zouden komen te staan. Het geeft investeerders macht over de wetgeving in bepaalde landen, wat ingaat tegen elk democratisch principe. Het is momenteel onduidelijk of zo'n ISDS-clausule in de handelsovereenkomst zal worden opgenomen of niet.

  Er zijn reeds verschillende rechtszaken aangespannen door bedrijven tegen lidstaten.

 • TTIP staat voor Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership. Het is een vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS dat momenteel wordt onderhandeld.

  Volgens de Europese Commissie moet "TTIP bestaande handelsbarrières (zoals douanetarieven, onnodige regelgeving en beperkingen op investeringen) wegwerken". Maar aangezien de douanetarieven al heel laag of onbestaand zijn, is de vrees dat het akkoord vooral zal leiden tot lagere standaarden en het afschaffen van beschermende wetgeving op vlak van milieu, gezondheid of arbeidsomstandigheden.

  Meer informatie vindt u op www.ttip2015.eu

  Het maandblad Mo schreef er deze paper over.

Werking van het Europees Parlement
 • Een keer per maand verhuist het hele Europese Parlement naar Straatsburg voor de plenaire vergadering. Daar vinden de stemmingen plaats over het wetgevend werk.

  Groen is al langer gekant tegen dit 'circus' dat tonnen geld kost en tonnen CO2 uitstoot. Maar om deze situatie te veranderen is een verdragswijziging nodig.

  Lees hierover meer.

Wonen en werken in Europa
 • Heeft u een klacht over een ondernemer uit een andere EU-lidstaat (inclusief Noorwegen en IJsland) dan waar u zelf woont?

  Of heeft u het product of de dienst gekocht als consument (dus niet in de uitoefening van uw beroep of als bedrijf)?

  En heeft u zelf al schriftelijk (per brief of e-mail) geklaagd bij de ondernemer maar vond geen oplossing?

  Was uw antwoord drie keer “ja”, dan kan het ECC België uw klacht behandelen. 

 • Oneerlijke regels of besluiten en discriminatoire bureaucratie kunnen het u behoorlijk moeilijk maken als u in een ander EU-land wilt wonen, werken of zakendoen. Heeft u als EU-burger of bedrijf in een ander EU-land last van extra obstakels doordat een overheidsinstantie de EU-wetgeving niet goed naleeft, dan kan SOLVIT helpen.

  SOLVIT neemt contact op met de autoriteiten om een praktische oplossing te vinden zonder dat u naar de rechter hoeft. Klik hier om te kijken voor welke problemen u bij SOLVIT terecht kunt.

  SOLVIT is een dienst van de Europese Commissie. U kunt er in uw eigen taal een klacht neerleggen.

   

pag 2 van 2 | vorige - volgende
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?