AA
Olympische Spelen Peking - Rogge - Mensenrechten (Brief)

Brussel, 30 mei 2007

Aan het IOC

T.a.v. Dhr. Jacques Rogge

Château de Vidy

1007 Lausanne

ZwitserlandBetreft: schendingen mensenrechten in China

Geachte Voorzitter van het IOC,

Mijnheer Rogge,

Dat China de mensenrechten - bv. deze van journalisten, van Falun Gong-beoefenaars, van mensenrechtenactivisten - op grote schaal schendt is algemeen bekend. Het wordt bevestigd door tal van gereputeerde mensenrechtenorganisaties.

U bent niet alleen voorzitter van het IOC, maar komt bovendien uit een land dat diplomatie hoog in het vaandel draagt en dat op het internationale niveau niet zelden een bemiddelende rol speelt. Daarom durf ik u vragen om, in de aanloop naar Peking 2008, dit thema aan te kaarten bij de Chinese autoriteiten, daarmee gestand doend aan het Olympische charter.

Dat bepaalt onder meer dat het doel van de Olympische Spelen de oprichting van een vreedzame samenleving is, met een bijzondere aandacht voor de menselijke waardigheid.

In uw antwoorden aan organisaties die hun bezorgdheid uiten over de schendingen van de mensenrechten in China spreekt uw over 'de grenzen van onze opdracht', t.t.z. 'het begeleiden en ondersteunen van de organisatoren om de Spelen succesvol te ontvangen'. Het IOC is er ook van overtuigd dat de Olympische idealen positieve gevolgen zullen hebben voor 'het bredere sociale landschap' in China.

Dit antwoord toont aan dat u en uw organisatie diplomaten zijn in hart en nieren, die een gerechtvaardigd ideaal nastreven.

Kan u mij informeren of u deze talenten ook zal inzetten om China erop te wijzen dat het schenden van mensenrechten niet in overeenstemming te brengen is met de gewaardeerde Olympische gedachte?

Met mijn meest oprechte groet,

Bart Staes - Europees Parlementslid voor Groen!

************

ANTWOORD

************

Lausanne, 22 juni 2007

Geachte Heer,

Wij mochten uw brief gericht aan de heer Jacques Rogge, voorzitter van het IOC, in verband met de mensenrechten in China in goede orde ontvangen.

Wij hebben nota genomen van uw opmerkingen en verblijven,

Met vriendelijke groeten,

Christophe De Kepper,

Kabinetschef.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?