AA
Tussenkomst debat Tsjetsjenië - Plenaire vergadering EP 2 juli 2003

Staes (Verts/ALE). – Voorzitter, collega's, mevrouw de Commissaris, mijnheer de eerste minister, ik zou toch willen aanraden ons reisverslag te lezen, want ik denk dat het een evenwichtig verslag is en dat daar toch meer genuanceerde zaken in staan dan wat ik tot nu toe van sommige sprekers heb gehoord.

Mevrouw de Commissaris, de strijd in Tsjetsjenië is geen strijd uitsluitend tegen het terrorisme. De situatie is er veel ingewikkelder, veel complexer. Als u daar eens wat over leest, zult u merken dat u dan nog op een meer genuanceerde wijze over Tsjetsjenië spreekt.

We zijn in Tsjetsjenië geweest, collega's, en ik kreeg daar niet de indruk dat de Russen de situatie onder controle hebben. Dagelijks worden mensen ontvoerd. Dagelijks worden soldaten gedood, tien per dag is het gemiddelde. De mensenrechten worden er geschonden en de Russen zijn inderdaad van strategie veranderd en zijn overgstapt van een militaire strategie naar een politieke strategie, die bestaat in een referendum en straks verkiezingen. Maar beste minister, beste Commissaris, het is een strategie die van bovenaf wordt opgelegd. Het is geen inclusief proces, het is geen proces waarbij alle delen van de Tsjetsjeense bevolking betrokken worden. Het is evenmin een proces waarbij de rebellen, de verzetstrijders betrokken worden, of zelfs de heer Maschadov, de laatst verkozen president. Ik denk dat we daar nog serieus aan zullen moeten remediëren.

Wat de humanitaire situatie betreft, kan ik volledig ondersteunen wat de Commissaris heeft gezegd. Ik geloof dat ze die op een juiste wijze heeft samengevat. Wat de humanitaire organisaties daar meemaken, daar moet iets aan worden gedaan.

Ten slotte, mijnheer de Voorzitter, de zaak Arjan Erkel. De vader van Arjan zit op de tribune, samen met vertegenwoordigers van Artsen zonder Grenzen. Ik zou hem hier officieel willen zeggen dat er in onze resolutie waarover we morgen gaan stemmen een paragraaf aan de ontvoering van zijn zoon gewijd is. Ik verzeker u ook dat die tekst overmorgen nog zal worden vertaald in het Russisch. We hebben een delegatievergadering van de Russische delegatie in Moskou volgende week maandag en dinsdag en als voorzitter van die delegatie verzeker ik de familie dat wij de zaak van hun zoon ter sprake zullen brengen tijdens onze delegatievergadering in de Doema volgende week dinsdag.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?