AA
Tsjetsjenië (Vragenuur)

Voorzitter, ik dank de Raadsvoorzitter voor het heel uitgebreide antwoord en ik ben blij dat hij zelf zegt dat de situatie in Tsjetsjenië nog steeds dramatisch is.

Ik neem nota van de verklaring van de Raad dat de Raad de toestand in Tsjetsjenië zal blijven bespreken bij alle ontmoetingen met de Russische overheden. Ik dank de Raadsvoorzitter ook expliciet voor de veroordeling die hij heeft uitgesproken ten aanzien van alle mensenrechtenschendingen en omdat hij aandringt en blijft aandringen op verandering. Ik dank ook de Raadsvoorzitter voor de herbevestiging van het standpunt dat alleen een politieke oplossing het Tsjetsjeense conflict kan beëindigen. Hij zegt ook dat de Europese Unie iedere mogelijkheid zal aangrijpen om tot die politieke oplossing te komen en hij verwijst, terecht denk ik, naar de contacten tussen de Russische overheid en de regering van de Tsjetsjeense president Mascadow. Het is duidelijk dat die gesprekken een duwtje in de rug verdienen, maar mijnheer de Raadsvoorzitter, u ontgoochelt mij een beetje met uw zeer diplomatiek taalgebruik. Het is duidelijk dat de contacten met de Russische overheid de komende weken zullen opgedreven worden. De Russische eerste minister komt naar Brussel, er is een EU-top eind mei. Ik zou u willen vragen welke concrete initiatieven u zult ondernemen om de mooie intentieverklaring die u vandaag heeft afgelegd ook daadwerkelijk hard te maken? Dat is mijn concrete, aanvullende vraag. Ik dank u voor uw antwoord.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?