AA
Tsjetsjenië (Vragenuur)

Staes (Verts/ALE). - Ik ben heel tevreden over het antwoord dat u mij geeft. Wij hebben gisteren een kleine aanvaring gehad over Tsjetsjenië maar nu ben ik tevreden. Zo ziet u dat het tij kan keren.

Mijnheer de Miguel, ik ben het helemaal met u eens als u zegt dat er een betere omschrijving moet komen en dat de begroting beter gepland moet worden. Dat moet allemaal gebeuren. Maar àls er dan een begrotingsoverschot is, àls er een onderbesteding is, is het dan geen fijn idee om - als je bedenkt dat dit vorig jaar tien miljard was, het jaar daarvoor elf miljard, dit jaar misschien weer een aantal miljarden - dit geld dan in een soort fonds te steken? Een fonds dat we dan ook gebruiken, echt gebruiken, voor noden waarvan we weten dat ze op ons afkomen. De uitbreiding zal veel meer geld kosten dan nu al voorzien. Laten we het geld in een fonds steken zodat het niet terug naar de lidstaten vloeit, want uiteindelijk hebben we in het ping-pong-spel tussen Raad en Parlement, de twee begrotingsautoriteiten, toch afgesproken dat er in een bepaald jaar een bepaalde som wordt besteed en dat we dat geld dan ook daadwerkelijk voor Europa gebruiken en niet naar de lidstaten laten terugvloeien.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?