AA
Tsjetsjenië (Vragenuur Raad - Plenaire Januari 2003)

Staes (Verts/ALE). - In de eerste plaats zou ik de Griekse minister heel veel succes willen wensen met het voorzitterschap in de komende zes maanden. Het wordt een zware taak en ik wens u echt heel veel succes toe. Ik dank u ook voor het zeer omstandige antwoord, mijnheer de minister. U heeft een hele lange verklaring afgelegd. Ik kan mij echter niet aan de indruk onttrekken dat u die niet zelf heeft geschreven. Dit is natuurlijk een verklaring die is opgesteld na overleg tussen de vijftien, tussen diplomaten. En het moet mij van het hart: het is een verklaring die niets te maken heeft met de realiteit ter plaatse. Alle berichten die ons bereiken - de heer Wuori heeft erop gewezen - gewagen van een heel ernstige toestand wat de mensenrechten betreft. We weten allemaal dat het probleem in Tsjetsjenië alleen kan worden opgelost na politiek overleg, na gesprekken tussen mensen en tussen vertegenwoordigers. Ik zou het Griekse voorzitterschap heel concreet willen vragen of het volgens hem mogelijk is dat de Raad op een creatieve wijze stappen onderneemt om een politieke oplossing van het Tsjetsjeense vraagstuk mogelijk te maken middels onderhandelingen tussen alle betrokken partijen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?