AA
Toestand in Tsjetsjenië

Ruim een jaar geleden debatteerde het EP voor het laatst over de toestand in Tsjetsjenië. Het sprak toen over 'massale en ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht in Tsjetsjenië'. Halverwege januari 2002 vaardigde ook de Raad van Europa een resolutie uit. Daaruit bleek dat de situatie het afgelopen jaar hoegenaamd niet is verbeterd. Welke diplomatieke stappen zal de Raad ondernemen ten aanzien van de Russische federatie teneinde tegemoet te komen aan een onmiddellijk staakt-het-vuren en de terugtrekking van alle (!) militaire troepen in Tsjetsjenië? Staat de Raad erop dat er diplomatieke onderhandelingen worden aangaan onder toezicht van de de OVSE met de wettig verkozen president Maskhadov? IJvert de Raad tot slot voor het toelaten van journalisten en internationale humanitaire organisaties op het Tsjetsjeens grondgebied, met de vrijwaring van hun veiligheid en onafhankelijkheid, en de vervolging van diegenen die tijdens het Tsjetsjeense conflict misdaden tegen de mensheid hebben begaan?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?