AA
Toestand in Tsjetsjenië
Ruim een jaar geleden debatteerde het EP voor het laatst over de toestand in Tsjetsjenië. Het sprak toen over 'massale en ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht in Tsjetsjenië'. Halverwege januari 2002 nam ook de Raad van Europa een resolutie aan. Daaruit bleek dat de situatie het afgelopen jaar hoegenaamd niet is verbeterd. Welke diplomatieke stappen zal de Raad ondernemen ten aanzien van de Russische federatie opdat deze zich zou houden aan een onmiddellijk staakt-het-vuren en de terugtrekking van alle(!) militaire troepen uit Tsjetsjenië? Staat de Raad erop dat er diplomatieke onderhandelingen worden aangeknoopt met de wettig verkozen president Maskhadov onder toezicht van de OVSE? IJvert de Raad tot slot voor het toelaten van journalisten en internationale humanitaire organisaties op Tsjetsjeens grondgebied, met de vrijwaring van hun veiligheid en onafhankelijkheid, en voor de vervolging van degenen die tijdens het Tsjetsjeense conflict misdaden tegen de mensheid hebben begaan?
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?