AA
Situatie in Tsjetsjenië

- Voorzitter, mijnheer de minister, mijnheer de commissaris, collega's, de gebeurtenissen van 11 september vorig jaar beheersen duidelijk nog altijd de wereldpolitiek, en we weten allen dat wereldpolitiek een bijzondere cynische gebeurtenis is, en dat geldt zeker ook voor Tsjetsjenië. Sinds 11 september heb ik de indruk dat Tsjetsjenië inderdaad tussen de plooien van de wereldgeschiedenis is gevallen en uit de actualiteit is verbannen en vandaar het belang van het debat van vandaag. Collega's, sinds mijn verkiezing tot voorzitter van de Parlementaire Samenwerkingscommissie Europese Unie/Russische Federatie heb ik vele gesprekken gevoerd, met Russen, Tsjetsjenen, hulpverleners en mensenrechtenactivisten. Zeker, de situatie is complex en over deze kwestie in zwart-witdenkbeelden communiceren zal inderdaad geen oplossing brengen, maar toch moet ik een aantal vaststellingen doen.

De problemen in Tsjetsjenië kunnen niet met militaire middelen worden opgelost. Er is nood aan een politieke oplossing, aan een onmiddellijk staakt-het-vuren en aan politiek overleg, en in die zin steun ik de oproep van mensenrechtenorganisaties om hier in Straatsburg in september van dit jaar de heer Mascadov uit te nodigen en overleg op te starten met de Russische vertegenwoordigers van de Raad van Europa.

Een aantal Russische collega's - de heer Poettering heeft er zo juist op gewezen - kwam ons vorige week opzoeken en zei ons dat het normale leven in Tsjetsjenië aan het terugkeren is. Ook de Russische ambassadeur bevestigde dat. Collega's, goedgelovig ben ik niet, dat zal u wel van mij aannemen. De vele rapporten, de vele verslagen van mensenrechtenorganisaties, de getuigenissen van vluchtelingen zelf stromen onze kantoren binnen via de normale post, via het internetverkeer. De heer Poettering heeft terecht een aantal organisaties genoemd, Human Rights Watch, Médecins sans Frontières, Artsen zonder grenzen dus, Amnesty International. Hij heeft de getuigenissen van Mary Robertson, van een Tsjetsjeens parlementslid genoemd. Het is duidelijk dat het leven in Tsjetsjenië vandaag de dag geen sinecure is, en wij moeten dus, beste collega's, onze Russische collega's aanzetten tot overleg, tot verstandhouding. We kunnen bezwaarlijk deze organisaties, deze personen die in onze compromisresolutie worden genoemd, bestempelen als agenten van het internationaal terrorisme, als vertegenwoordigers van Ben Laden. Zo te werk gaan is wat te simplistisch.

Ik ben dan ook heel blij dat onze delegatie volgende week maandag een halve dag lang met onze Russische collega's in Tsjetsjenië over de problematiek zal praten; dat in de compromisresolutie waarover straks zal worden gestemd, onze delegatie de opdracht zal worden gegeven om een werkgroep op te zetten, die heel speciaal de situatie in Tsjetsjenië volgt, en een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar wat er in Tsjetsjenië echt aan het gebeuren is.

Ik ben ook heel blij dat wij onze eis herhalen om een ad hoc delegatie naar Tsjetsjenië te sturen. We hebben dat in maart 2000 beslist, maar aan dat besluit is nog altijd geen uitvoering gegeven. Ik zou dus willen vragen aan het Bureau van het Parlement om ervoor te zorgen dat daar nu eindelijk eens uitvoering aan wordt gegeven.

Tenslotte, collega's, doe ik een oproep aan de heer Nielsen namens mijn fractie van groenen en regionalisten. Tot tweemaal toe heeft het Parlement u gevraagd ter plaatse te gaan. Mag ik u een voorstel doen, mijnheer Nielsen? We gaan samen. Ik ben bereid om tijd uit te trekken en we gaan samen de toestand in Tsjetsjenië bekijken. En we gaan proberen nu eindelijk eens tot actie over te gaan.

Collega's, ik verzeker u dat de delegatie volgende week maandag alles in het werk zal stellen om de situatie een stapje vooruit te laten zetten en te komen tot overleg met onze Russische collega's van de Doema en van de Council of Federations. Ik dank u, Voorzitter, voor de extra tijd die u mij gegund hebt.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?