AA
Overleg over de kwestie Tsjetsjenië

Op 16 april 2002 vond een samenwerkingsraad op ministrieel niveau met Rusland plaats in Luxemburg. Op 10 april 2002 keurde het Europees Parlement een resolutie goed over de situatie in Tsjetsjenië. Deze dringt aan op een onmiddellijk staakt-het-vuren en vraagt een politieke oplossing. De resolutie kwam er na onder meer alarmerende rapporten van humanitaire hulporganisaties, mensenrechtenorganisaties én Hoog VN-Commissaris voor de Vluchtelingen over schendingen van de mensenrechten in de regio.Kan de Raad mij meedelen of de Europese vertegenwoordigers op de jongste samenwerkingsraad op ministrieel niveau met Rusland hebben aangedrongen op een oplossing voor het conflict en welke de resultaten zijn van dit overleg?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?