AA
(18/01/06) Bijdrage Bart Staes in het debat over de situatie in Tsjetsjenië na de verkiezingen en de burgermaatschappij in Rusland


Mijnheer de Minister, Mevrouw de Commissaris, als ik jullie zo bezig hoor dan ben ik blij dat ik een parlementslid ben. Parlementsleden hebben immers het voordeel dat ze geen diplomaten zijn en dus de realiteit kunnen benoemen zoals die werkelijk is. Gelukkig is ons nog de gave van de verwondering, de gave van de verontwaardiging gegund.Het Europees Parlement nam dan ook tot op heden het voortouw om de situatie in Rusland en de toestand in Tsjetsjenië aan de kaak te stellen.Ja, er heerst een toestand van straffeloosheid in Tsjetsjenië en de hele noordelijke Caucasus. Er is een groeiend aantal ontvoeringen, misstanden en willekeurige moorden.


Ja, de Russische federatie heeft de toestand er niet onder controle. Integendeel het conflict breidt zich uit over Tsjetsjenië, Ingoetjetië naar andere gebieden van de noordelijke Caucasus. Er is een nep vredesproces aan de gang en tegen die achtergrond als Commissie of Raad zeggen dat de organisatie van verkiezingen min of meer een vooruitgang was, is schandalig. Deze verkiezingen waren noch min noch meer een farce.Daarom roep ik de Commissie, de Raad, de ministers van Buitenlandse Zaken van de Lidstaten, heel in het bijzonder de Belg Karel De Gucht die nu de OVSE voorzit, op de zaken juist te benoemen, de Russen te helpen een poging te doen in de waarheid te leven. Niks mag worden verhuld of in de doofpot worden gestopt. Daarvoor is het leed van onschuldige burgers in de hele noordelijke Caucasus en bij de vluchtelingen die in de Unie leven veel te groot.Mijnheer de Minister, mevrouw de Commissaris: geen cynisme a.u.b. maar actie, actie, actie!

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?