AA
Werken tot we erbij neervallen


... en hopelijk hebben we dan genoeg verdiend om onze begrafenis te betalen.


Dat lijkt wel de uitkomst van de onderhandelingen in de Raad vorige donderdag.De arbeidswetgeving in de lidstaten verschilt dusdanig dat een harmonisering niet van een leien dak loopt.

Tussen 2003 en 2005 was de Europese wetgeving duidelijk: een werkweek bedraagt maximaal 48 uur, bevat minstens één verlofdag per week en minstens 11 uur rust per dag. Alleen Groot-Brittannië had het recht hiervan af te wijken (opt out).

In 2005 stelt de Commissie voor deze Britse opt out toch te beperken tot 65 uur in ruil voor het afschaffen van de 48u-week en een onderscheid te maken tussen arbeidstijd en wachttijd. Op 11 mei 2005 stemt het Europees Parlement (met het rapport Cercas) tegen elke afwijking en weigert ze de 48u af te schaffen, wachttijd blijft arbeidstijd. De Groenen steunen dit.

Drie jaar lang blokkeert de Raad het voorstel, vooral door de Britse tegenstand. Pas onlangs - op 9 juni jl. - zei de Raad bezig te zijn een gemeenschappelijk standpunt voor te bereiden dat de mogelijkheid om afwijkingen te voorzien veralgemeent, maar een maximum voorziet van 60u.

De sociale strijd barst los en zal de inzet vormen voor de Europese verkiezingen van 2009.

Groen! verzet zich tegen elke vraag tot afwijking en wil de 48u werkweek behouden. Groen! wil ook dat passieve wachttijd als arbeidstijd wordt aanzien. Dat is geen kwestie van koppigheid, maar een kwestie van gezond verstand. Het gaat immers om de gezondheid van werknemers, om het recht van elkeen op een gezinsleven, om de strijd tegen sociale dumping, om een versterkte bescherming van Europa voor haar burgers!

Het gaat om een sociaal Europa, waar velen op zitten te wachten.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?