AA
VN moet ook zonder instemming Soedanese regering ingrijpen in Darfur

Op 15 februari heeft het Europees Parlement een resolutie goedgekeurd over de toestand in Darfur. Ik was een van de mede-indieners van het de ontwerptekst. Het EP heeft gedaan wat het moest doen. De situatie in het gebied loopt compleet uit de hand. De VN moet ingrijpen, desnoods zonder de toestemming van de Soedanese regering. Ook China moet nu maar eens kleur bekennen: wil het verdienen aan de oorlog of kiest het voor de mensen. 400.000 doden en 2,5 miljoen vluchtelingen, daar kan het toch niet zomaar aan voorbij?

In de Soedanese regio Darfur worden zowat alle mensenrechten op grote schaal geschonden. Verkrachtingen, martelingen, gedwongen inlijving in het leger van volwassenen en kinderen, ongerichte aanvallen op burgers en hulpverleners, ... Een humanitaire ramp. Het gebied is in een situatie verzeild geraakt dat de nationale autoriteiten manifest tekortschieten om hun bevolking te beschermen tegen genocide, oorlogsmisdaden, etnische zuivering en misdaden tegen de mensheid. In zo’n geval staat een VN-doctrine toe dat ‘anderen’ de verantwoordelijkheid hebben om de noodzakelijke bescherming te bieden. Dat is wat het EP nu vraagt.

Met de Europese Groenen vindt het Europees Parlement ook dat de EU, de VS en andere internationale actoren sancties moeten toepassen op alle betrokken partijen - ook de Soedanese regering - die zich te buiten gaan aan wandaden. Dat gaat om economische sancties zoals die eerder al golden voor bv. Wit-Rusland en Zimbabwe, maar ook om een olie-embargo. Die sancties mogen niet alleen staan. Ze moeten gekoppeld worden aan het heropenen van de vredesbesprekingen en het sturen van een missie van de VN-Mensenrechtenraad.

Strenge taal is er ook aan het adres van China. De Europese parlementsleden vinden dat China zijn invloed moet aanwenden om het conflict te beëindigen. Het vraagt letterlijk dat het land zou stoppen met de uitvoer van wapens naar het land en dat het op zou houden met het blokkeren van besluiten in de VN-veiligheidsraad over gerichte sancties aan de regering van Soedan.

Heeft het Parlement gebruld als de spreekwoordelijke muis? Ik meen van niet. Iedereen moet vanuit zijn of haar positie alles in het werk stellen om opnieuw een stabiele vrede in het gebied te brengen. De tekst van de resolutie is bijzonder scherp. Als de Raad en de Commissie eerlijk zijn, kunnen ze niet anders dan dezelfde conclusie trekken. Diplomatie heeft niets bereikt.

Bart Staes - Europees Parlementslid voor Groen!

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?